no-img
پروژه آنلاین انجام مقاله و انجام پایان نامه|نگارش پایان نامه|مقاله

انجام مقاله بررسی وضعیت مطلوب و موجود عنصر محتوا برای تربیت معلمان فناور از دیدگاه صاحبنظران، اعضای هیات علمی و دانشجویان(پژوهش ترکیبی) | پروژه آنلاین انجام مقاله و انجام پایان نامه|نگارش پایان نامه|مقاله


پروژه آنلاین انجام مقاله و انجام پایان نامه|نگارش پایان نامه|مقاله
انجام پروژه

Untitled Document

ادامه مطلب

TXT
انجام مقاله بررسی وضعیت مطلوب و موجود عنصر محتوا برای تربیت معلمان فناور از دیدگاه صاحبنظران، اعضای هیات علمی و دانشجویان(پژوهش ترکیبی)
txt
تیر ۷, ۱۳۹۷

انجام مقاله بررسی وضعیت مطلوب و موجود عنصر محتوا برای تربیت معلمان فناور از دیدگاه صاحبنظران، اعضای هیات علمی و دانشجویان(پژوهش ترکیبی)


انجام مقاله بررسی وضعیت مطلوب و موجود عنصر محتوا برای تربیت معلمان فناور از دیدگاه صاحبنظران، اعضای هیات علمی و دانشجویان(پژوهش ترکیبی)

 چکیده:

      هدف این پژوهش، شناسایی ویژگی های عنصر محتوا برای تربیت معلمان فناور است. در این پژوهش تلاش شده است تا فاصله بین وضع موجود و مطلوب به منظور ارایه پیشنهادهای کاربردی برای بهبود بخشیدن به برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان بررسی و مقایسه صورت گیرد. این پژوهش ترکیبی است و با طرح اکتشافی انجام شده است. در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت گرفت. در بخش کمی بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد ۲۴۹ نفر از اعضای هیات علمی و ۳۵۹ نفر از دانشجویان جهت توزیع پرسشنامه انتخاب شدند. نتایج بخش کیفی مصاحبه با صاحبنظران نشان داد که آنان معتقدند محتوا باید از پنج ویژگی طرح محتوای آمیخته، انعطاف پذیری، تناسب با اهداف، رویکرد فناورانه حاکم بر محتوا و کاربردی بودن برخوردار باشد. در بخش کمی نیز تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها نشان داد که از نظر اساتید در وضعیت موجود محتوای برنامه درسی در دانشگاه فرهنگیان  در حد متوسط با رویکرد تربیت معلم فناور مطابقت دارد. همچنین از نظر دانشجویان در وضعیت موجود محتوای برنامه درسی در دانشگاه فرهنگیان  کمتر از سطح متوسط با رویکرد تربیت معلم فناور مطابقت دارد.

کلید واژه ها: نظام تربیت معلم، برنامه درسی تربیت معلم، عناصر محتوا، معلم فناور

انجام مقاله،انجام مقاله درتهران،خرید مقاله،انجام مقاله در تهران،بهترین موسسه انجام مقاله،خریدمقاله علمی،انجام مقاله علمی،مقاله نویسی،انجام مقاله نویسی،اکسپت مقاله،انجام مقاله در ایران،انجام مقالات علمی پژوهشی،انجام مقاله به شرط اکسپت،انجام مقاله ایمپکت دار،خرید مقاله ایمپکت دار،خرید مقاله،چاپ و اکسپت،چاپ مقاله،بهترین موسسه انجام مقاله،

مقدمه

     امروزه سه کارکرد اصلی آموزش عالی که یونسکو نیز بر آن تأکید دارد ، پژوهش، انتقال دانش و نشر دانش معرفی شده است. به نظر می رسد که دانشگاه ها با به کارگیری صحیح مدیریت دانش و استفاده از امکانات آن، در تسریع و تسهیل دستیابی به اطلاعات، بتوانند قابلیت های دانش پروری خود را افزایش داده و به مزیت رقابتی در مقایسه با سایر دانشگاه ها و مراکز رقیب دست یابند(جهانشاهی[۱] و همکاران، ۲۰۱۲). جامعه شبکه ای باعث شده است تا جامعیت، پیچیدگی و شبکه سازی فناورانه به میدان های آموزشی نفوذ کنند. بدین وسیله، دانشجویان دسترسی بیشتری به اساتید دارند و سطحی از رضایت بالا را در به کار گیری فناوری های اطلاعات و ارتباطات دارا هستند(بویابنگ[۲] و توتیمه[۳]، ۲۰۱۲). آمار های مرکز ارتباطات بین المللی در پایان سال ۲۰۱۵ نشان می دهد در کشور های در حال توسعه ۳۴ درصد خانواده ها به اینترنت دسترسی دارند، در حالیکه این آمار برای کشور های توسعه یافته بیش از ۸۰ درصد است(ای تی یو[۴]، ۲۰۱۵). از مهم ترین ویژگی های حوزه تعلیم و تربیت در جوامع امروزی آن است که دانش به طور مداوم در آن گسترش می یابد و این ویژگی برای استادان و دانشجویان همزمان اتفاق می افتد (پراتون[۵] و همکاران، ۲۰۰۱؛ تامسون[۶]، ۲۰۱۳). حتی به وسیله این ارتباطات می توان محتوای دوره را بازنگری دائم کرد (ژائو[۷] ، ۲۰۰۹). پس می توان گفت اگر بسترسازی مناسب صورت نگیرد یا به طور ناقص انجام شود، نمی توان امید داشت که فناوری های جدید موجب تحول در برنامه درسی و به طور کل فرایند آموزش شود بلکه ممکن است صدماتی را همچون ایجاد فاصله هر چه بیشتر میان معلمان و دانش آموزان به وجود آورد(ملکی،گرمایی، ۱۳۸۸).

       آموزش مهارت های فناوری اطلاعات باید در کل برنامه درسی لحاظ شود. دانشجویان نباید درس رایانه را به مثابه یک موضوع درسی مجزا مطالعه کنند، بلکه باید کاربرد آن را در ارتباط با موضوعات دیگر و همچون یک ابزار مطالعه کنند. از این رو دانشجویان باید کاربرد های هدف دار، خلاقانه و انعطاف پذیر رایانه ها و دیگر فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی را بدانند(فلان[۸]، ۲۰۱۵). طراحی و اجرای برنامه درسی فناورانه به مانند هر نوآوری آموزشی از عواملی همچون درک ماهیت و ویژگی های نوآوری، تصمیم های مربوط به نوآوری آموزشی و ویژگی های ذینفعان نوآوری تاثیر می پذیرد(حسین خان[۹]، ۲۰۱۴). درک قابلیت ها، مزیت ها و دشواری های تلفیق فناوری اطلاعات و ارتباطات با برنامه درسی و اتخاذ تصمیم های دقیق متناسب با آن، شرط لازم برای طراحی و اجرای مؤثر برنامه درسی فناورانه است(ووگت[۱۰]، ۲۰۰۸).

       لذا تصمیم های تلفیق برنامه درسی با فناوری – از مرحله سیاست گذاری تا اجرا- تحت تأثیر عوامل گوناگون مانند باورها و فلسفه تربیتی، دانش تربیتی، ویژگی های فرهنگی- اجتماعی، سیاست ها، مهارت های فناورانه معلمان، قوانین مربوط به فناوری، زیرساخت های فناورانه و نحوه دسترسی به فناوری اتخاذ می شود (شی[۱۱] و بیشل می یر[۱۲]، ۲۰۰۷). از این رو باراک[۱۳](۲۰۰۶) ساختار و چارچوب مفهومی استفاده از فاوا در مطالعات علمی و استفاده از  آن در آموزش را برگرفته از چهار اصل نظریه یادگیری چند گانه می‌داند که عبارتند از: یادگیری یک فرایند زمینه ای یا موقعیتی است[۱۴]، یادگیری یک فرایند اجتماعی است[۱۵]، یادگیری یک فرایند فعال است[۱۶] و فعالیت فکورانه دارای نقش مرکزی در یادگیری[۱۷] است. این فناوری ها وسیله ای برای فراهم کردن زمینه مناسب برای یادگیری است. زمینه ای که بستر تفکر، تخیل، تعقل، کشف و خلاقیت را برای فراگیرنده فراهم می کند. و او را به موضوع یادگیری و حل مساله کنجکاو و علاقه مند می سازد(جوپ[۱۸]، ۲۰۱۴). همچنین چائو[۱۹] ضمن ترسیم یک مدل مفهومی مراحل ادغام فناوری در برنامه درسی را بر اساس یک الگو بیان می کند. بر این اساس کشور های در حال توسعه عمدتا در مراحل یک و دو قرار دارند در حالیکه کشور های توسعه یافته در مرحله چهارم قرار دارند. حرکت از یک مرحله به مرحله بعد یک شبه اتفاق نمی افتد بلکه نیاز به طراحی و برنامه ریزی برای اذغام فناوری در برنامه درسی دارد.درباره نویسنده

cloner 209 نوشته در پروژه آنلاین انجام مقاله و انجام پایان نامه|نگارش پایان نامه|مقاله دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *