no-img
خرید مقاله | انجام مقاله|انجام پایان نامه|چاپ مقاله|اکسپت| پروژه آنلاین|انجام مقاله در تهران

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در بین کارکنان واساتید دانشگاه آزاداسلامی واحدبوکان | خرید مقاله | انجام مقاله|انجام پایان نامه|چاپ مقاله|اکسپت| پروژه آنلاین|انجام مقاله در تهران


خرید مقاله | انجام مقاله|انجام پایان نامه|چاپ مقاله|اکسپت| پروژه آنلاین|انجام مقاله در تهران
مشاوره انجام مقاله | چاپ مقاله | خرید مقاله | اکسپت | 02166435682
انجام پروژه

adsads
Untitled Document Screen Resolution Statistics

ادامه مطلب

ZIP
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در بین کارکنان واساتید دانشگاه آزاداسلامی واحدبوکان
zip
بهمن ۱۳, ۱۳۹۷

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در بین کارکنان واساتید دانشگاه آزاداسلامی واحدبوکان


چکیده:
نیت اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در بین کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان است.گرایش این پژوهش کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع تحقیقات پیمایشی و از نظر روش تحلیل داده ها از نوع همبستگی محسوب می شود. برای گردآوری داده ها در این پژوهش، از ابزار پرسشنامه شده استفاده شده است. همچنین، جامعه آماری این پژوهش کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان می باشد، که یک نمونه ۳۰۰ نفری از آن، بصورت تصادفی انتخاب و در نهایت ۴۰مورد گردآوری و تحلیل شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان دهنده این مطلب است که تنها هویت شغلی و کنترل رسمی با تعهد سازمانی در این این دانشگاه معنی دار نیست و پنج متغیر بعدی(هدایت سازمانی، حمایت مدیریت، خود کنترلی، سیستم پاداش و مشارکت در تصمیم گیری) بررسی شده نشان از معنی دار بودن آنها در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان دارد.موضوعات :
مدیریت
ads

درباره نویسنده

cloner 205 نوشته در خرید مقاله | انجام مقاله|انجام پایان نامه|چاپ مقاله|اکسپت| پروژه آنلاین|انجام مقاله در تهران دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *