no-img
پروژه آنلاین انجام مقاله و انجام پایان نامه|نگارش پایان نامه|مقاله

بررسی نقش مستندها، برنامه های آموزشی و گرافیک های تلویزیونی در فرهنگ ترافیکی شهر تهران | پروژه آنلاین انجام مقاله و انجام پایان نامه|نگارش پایان نامه|مقاله


پروژه آنلاین انجام مقاله و انجام پایان نامه|نگارش پایان نامه|مقاله
انجام پروژه

Untitled Document

ادامه مطلب

ZIP
بررسی نقش مستندها، برنامه های آموزشی و گرافیک های تلویزیونی در فرهنگ ترافیکی شهر تهران
امتیاز 3.67 ( 6 رای )
zip
بهمن ۱۳, ۱۳۹۷

بررسی نقش مستندها، برنامه های آموزشی و گرافیک های تلویزیونی در فرهنگ ترافیکی شهر تهران


هدف از انجام این مطالعه بررسی نقش مستندها، برنامه های آموزشی و گرافیک های تلویزیونی در فرهنگ ترافیکی شهر تهران بود. روش انجام مطالعه کمی و از شاخه مطالعات توصیفی- پیمایشی بود. ابزار تحقیق علاوه بر مطالعات کتابخانه ای، یک پرسشنامه محقق ساخته بود که میزان پایایی آن به وسیله آلفای کرانباخ ۸۴/۰ تعیین شد. برای تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که مستندها، برنامه های آموزشی و گرافیک های تلویزیونی در فرهنگ ترافیکی شهر تهران تاثیر معناداری دارد. به عبارت دیگر نتایج آزمون فرضیات نشان داد که:
۱) برنامه های پخش شده از رسانه های ملی بر ارتقای فرهنگ ترافیکی شهروندان تاثیر معناداری دارد.
۲) تیزرها و گرافیک های تلویزیونی در افزایش فرهنگ ترافیکی شهروندان تاثیر معناداری دارد.
۳) برنامه های پخش شده آموزشی مرتبط با ترافیک بر تغییر نگرش مخاطبان در مواجه با توجه به فرهنگ ترافیکی نقش موثری دارد.
۴) برنامه های پخش شده آموزشی از رسانه ملی بر تغییر رفتار شهروندان در مواجه با فرهنگ ترافیکی تاثیر معناداری دارد.
۵) میزان برنامه های ارائه شده از رسانه ملی در مورد فرهنگ ترافیکی کافی نیست.درباره نویسنده

cloner 209 نوشته در پروژه آنلاین انجام مقاله و انجام پایان نامه|نگارش پایان نامه|مقاله دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *