no-img

خرید مقاله | انجام مقاله | نگارش پایان نامه | بهترین موسسه انجام پایان نامه |انجام پایان نامه | چاپ مقاله |اکسپت مقاله | پروژه آنلاین | انجام مقاله در تهران
انجام پروژه

Untitled Document

ادامه مطلب

DOC
دانلود مقاله بررسی رابطه عزت نفس و حمایت اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
امتیاز 3.07 ( 27 رای )
doc
اسفند ۱۵, ۱۳۹۶
50,000 ریال
50,000 ریال – خرید

دانلود مقاله بررسی رابطه عزت نفس و حمایت اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان


دانلود مقاله بررسی رابطه عزت نفس و حمایت اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی رابطه عزت نفس و حمایت اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه دبیرستان های دولتی در سال تحصیلی ۸۶-۸۵ می¬باشد.
جامعه تحقیق عبارت بود از: دانش¬آموزان پایه اول و دوم و سوم دبیرستان که از این جامعه به حجم ۲۶۳۷ نفر نمونه¬ای با حجم ۳۲۱ نفر با استفاده از جدول تاکمن و به صورت نمونه-گیری تصادفی ساده انتخاب شد. و اطلاعات تحقیق از طریق پرسشنامه های «عزت نفس» کوپر اسمیت و «حمایت اجتماعی» واکس و همکاران جمع¬آوری گردید.
با استفاده از مدل آماری همبستگی پیرسون فرضیه های اول تا سوم تجزیه و تحلیل گردید و نتایج نشان داد که: «بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی»، «بین حمایت اجتماعی و پیشرفت تحصیلی» و «بین عزت نفس و حمایت اجتماعی» رابطه معنی¬داری وجود دارد که این رابطه مثبت و مستقیم است.برای «رابطه بین عزت نفس و حمایت اجتماعی با پیشرفت تحصیلی» از رگرسیون چند متغیره استفاده گردید و نتایج نشان داد که: تغییرات پیشرفت تحصیلی توسط دو متغیر عزت نفس و حمایت اجتماعی تبیین می شود و رابطه معنی¬داری وجود دارد.برای فرضیه پنجم «بین عزت نفس و حمایت اجتماعی و پیشرفت تحصیلی در مدارس تفاوت وجود دارد»، از تحلیل واریانس استفاده گردید و همچنین با استفاده از آزمون برابری واریانسها و آزمون تی (t) مدارس دو به دو با یکدیگر با در نظر گرفتن سه متغیر مقایسه گردید و نتیجه شد که بین مدارس تفاوت وجود ندارد.
کلید واژه ها:عزت نفس، حمایت اجتماعی ،پیشرفت تحصیلیدرباره نویسنده

cloner 205 نوشته در خرید مقاله | انجام مقاله | نگارش پایان نامه | بهترین موسسه انجام پایان نامه |انجام پایان نامه | چاپ مقاله |اکسپت مقاله | پروژه آنلاین | انجام مقاله در تهران دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *