no-img
خرید مقاله | انجام مقاله | نگارش پایان نامه | بهترین موسسه انجام پایان نامه |انجام پایان نامه | چاپ مقاله |اکسپت مقاله | پروژه آنلاین | انجام مقاله در تهران

روند مراحل فنولوژی سیب درختی در شمال شرق ایران | خرید مقاله | انجام مقاله | نگارش پایان نامه | بهترین موسسه انجام پایان نامه |انجام پایان نامه | چاپ مقاله |اکسپت مقاله | پروژه آنلاین | انجام مقاله در تهران


خرید مقاله | انجام مقاله | نگارش پایان نامه | بهترین موسسه انجام پایان نامه |انجام پایان نامه | چاپ مقاله |اکسپت مقاله | پروژه آنلاین | انجام مقاله در تهران
انجام پروژه

Untitled Document

ادامه مطلب

ZIP
روند مراحل فنولوژی سیب درختی در شمال شرق ایران
zip
بهمن ۳, ۱۳۹۷

روند مراحل فنولوژی سیب درختی در شمال شرق ایران


چکیده
هدف عمده این تحقیق بررسی روند پارامترهای میانگین دما، مجموع بارش در مراحل فنولوژی و مراحل فنولوژی سیب رقم گلدن در خراسان رضوی می‌باشد. بدین منظور از آمار بلندمدت حداقل مطلق روزانه دما، بارش، رطوبت، و همچنین مدل رقومی ارتفاع منطقه استفاده شد. پس از جمع¬آوری اطلاعات مربوط به مراحل فنولوژی و درجه روزهای رشد لازم سیب گلدن برای گذر از هر مرحله فنولوژی در مراحل مختلف رشد، تاریخ آغاز و پایان مراحل مختلف فنولوژی در ایستگاه‌های موردمطالعه شناسایی گردید. سپس روابط رگرسیونی متغیرهای فوق با طول جغرافیایی، عرض جغرافیایی و ارتفاع در نرم‌افزار SPSS در سطح احتمال ۵۰ و ۹۵ درصد محاسبه و درنهایت نقشه¬های توزیع مکانی مراحل مختلف فنولوژی و متغیرهای دما و بارش بر اساس این معادلات در نرم‌افزار ARC GIS ترسیم گردید. نتایج تحلیل روند مراحل فنولوژی نشان می¬دهد ایستگاه تربت‌حیدریه در تمام مراحل فنولوژی دارای روند کاهشی معنی‌دار در سطح ۱ درصد می‌باشد و ایستگاه قوچان در تمام مراحل فنولوژی هیچ نوع روندی کاهشی یا افزایشی معنی¬دار نشان نمی¬دهد.موضوعات :
زیست شناسی

درباره نویسنده

cloner 205 نوشته در خرید مقاله | انجام مقاله | نگارش پایان نامه | بهترین موسسه انجام پایان نامه |انجام پایان نامه | چاپ مقاله |اکسپت مقاله | پروژه آنلاین | انجام مقاله در تهران دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *