no-img
خرید مقاله | انجام مقاله|انجام پایان نامه|چاپ مقاله|اکسپت| پروژه آنلاین|انجام مقاله در تهران

«مدل اجرایی مدیریت کیفیت جامع محصولات در مؤسسات صنعتی ایران» «نمونه مورد مطالعه شرکت آونگان اراک» | خرید مقاله | انجام مقاله|انجام پایان نامه|چاپ مقاله|اکسپت| پروژه آنلاین|انجام مقاله در تهران


خرید مقاله | انجام مقاله|انجام پایان نامه|چاپ مقاله|اکسپت| پروژه آنلاین|انجام مقاله در تهران
مشاوره انجام مقاله | چاپ مقاله | خرید مقاله | اکسپت | 02166435682
انجام پروژه

adsads
Untitled Document Screen Resolution Statistics

ادامه مطلب

ZIP
«مدل اجرایی مدیریت کیفیت جامع محصولات در مؤسسات صنعتی ایران» «نمونه مورد مطالعه شرکت آونگان اراک»
zip
بهمن ۱۳, ۱۳۹۷

«مدل اجرایی مدیریت کیفیت جامع محصولات در مؤسسات صنعتی ایران» «نمونه مورد مطالعه شرکت آونگان اراک»


چکیده
مدیریت کیفیت جامع به نحو چشم¬گیری اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داده است و تثبیت استانداردهای کیفیت متنوع و تکاپوی کارخانجات بزرگ در حصول این دست استانداردها و فشار رقابت در بازارهای جهانی بر این امر مهم تأکید می‌ورزند. لذا هدف از این پژوهش طراحی مدل اجرایی مدیریت کیفیت جامع محصولات در مؤسسات صنعتی ایران بوده است.داده های این پژوهش با استفاده از پرسش نامه از بین ۱۸۷ مدیران وکارکنان شرکت آونگان در شهر اراک جمع آوری شده است. که ابتدا با استفاده از آزمون تحلیل اکتشافی شاخص های شناسایی و سپس با آزمون معادلات ساختاری با نرم افزار PLS عوامل موثر مشخص شد و در نهایت با آزمون فریدمن رتبه بندی شدند.
به نتایج بدست آمده از ماتریس چرخش یافته مشخص شد که شش عامل معنادار بوده و ۲۷ سوال مطرح شده در قالب این شش عامل قرار گرفته اند. بر این اساس عوامل شامل، حمایت مدیریت، تمرکز بر مشتری، مدیریت فرایند، بهبود مستمر، ارتباط با تامین کننده و تجزیه و تحلیل اطلاعات می باشند و متغیرهای(حمایت مدیریت، تمرکز بر مشتری، مدیریت فرایند، بهبود مستمر، ارتباط با تامین کننده، تجزیه و تحلیل اطلاعات) تاثیر مثبت و معناداری بر مدیریت کیفیت جامع در شرکت آونگان اراک داشتند.و لولویت بند شاخص ها نشان داد که بهبود مستمر بیشترین اولویت و تمرکز بر مشتری کم ترین اولویت را داشت.موضوعات :
مدیریت
ads

درباره نویسنده

cloner 205 نوشته در خرید مقاله | انجام مقاله|انجام پایان نامه|چاپ مقاله|اکسپت| پروژه آنلاین|انجام مقاله در تهران دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *