no-img
خرید مقاله | انجام مقاله | نگارش پایان نامه | بهترین موسسه انجام پایان نامه |انجام پایان نامه | چاپ مقاله |اکسپت مقاله | پروژه آنلاین | انجام مقاله در تهران

مطالعه تاثیر پیاده سازی سیستمERP بر عملکرد سازمانی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی | خرید مقاله | انجام مقاله | نگارش پایان نامه | بهترین موسسه انجام پایان نامه |انجام پایان نامه | چاپ مقاله |اکسپت مقاله | پروژه آنلاین | انجام مقاله در تهران


خرید مقاله | انجام مقاله | نگارش پایان نامه | بهترین موسسه انجام پایان نامه |انجام پایان نامه | چاپ مقاله |اکسپت مقاله | پروژه آنلاین | انجام مقاله در تهران
انجام پروژه

Untitled Document

ادامه مطلب

ZIP
مطالعه تاثیر پیاده سازی سیستمERP بر عملکرد سازمانی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی
zip
بهمن ۱۰, ۱۳۹۷

مطالعه تاثیر پیاده سازی سیستمERP بر عملکرد سازمانی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی


چکیده
در این پژوهش به بررسی تاثیر پیاده¬سازی سیستم ERP بر شرکت ملی صنایع پتروشیمی پرداخته شده است. در این راستا پیاده سازی سیستم ERP بعنوان متغیر مستقل و کارایی سازمان بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. از طرفی، جهت بررسی کارایی سازمانی، متغیرهای سبک رهبری و مدیریت سازمان، برنامه¬ریزی راهبردی سازمان، توسعه منابع انسانی سازمان، مشتری¬گرایی و تمرکز بر بازار سازمان، نظام اطلاعاتی و تجزیه و تحلیل سازمان، مدیریت فرایندهای عملیاتی و کسب و کار سازمان و بهره¬وری و نتایج عملکردی سازمان بعنوان زیر مولفه¬های کارایی سازمانی در نظر گرفته شده¬اند که جزو متغیرهای وابسته تحقیق می¬باشند.
این تحقیق از جنبه هدف کاربردی، از نظر اجرا، اسنادی (کتابخانه ای) و میدانی خواهد بود.در این تحقیق جهت گردآوری داده¬های تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است که بین ۲۱۸ نفر از مدیران، کارشناسان و مسئولان ذی صلاح شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران توزیع گردیده است. جهت بررسی فرضیه¬های تحقیق از آزمونهای کلموگروف-اسمیرنف و آزمون T جهت آزمون فرضیه¬های تحقیق استفاده گردیده است.
نتایج آزمون فرضیه¬های تحقیق نشان داد که پیاده¬سازی سیستم ERP بر کلیه مولفه¬های کارایی سازمانی تاثیر معنادار دارد و از طرفی بیشترین تاثیر این سیستم بر بهبود مدیریت فرایندهای عملیاتی و کسب و کار سازمان می¬باشد.موضوعات :
شیمی

درباره نویسنده

cloner 205 نوشته در خرید مقاله | انجام مقاله | نگارش پایان نامه | بهترین موسسه انجام پایان نامه |انجام پایان نامه | چاپ مقاله |اکسپت مقاله | پروژه آنلاین | انجام مقاله در تهران دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *