no-img
پروژه آنلاین انجام مقاله و انجام پایان نامه|نگارش پایان نامه|مقاله

مقاله اثر نانو ذرات اکسید منیزیم بر خواص مکانیکی و عملی بتن self-compacting. | پروژه آنلاین انجام مقاله و انجام پایان نامه|نگارش پایان نامه|مقاله


پروژه آنلاین انجام مقاله و انجام پایان نامه|نگارش پایان نامه|مقاله
انجام پروژه

Untitled Document

ادامه مطلب

ZIP
مقاله اثر نانو ذرات اکسید منیزیم بر خواص مکانیکی و عملی بتن self-compacting.
zip
مهر ۸, ۱۳۹۷

مقاله اثر نانو ذرات اکسید منیزیم بر خواص مکانیکی و عملی بتن self-compacting.


 مقاله اثر نانو ذرات اکسید منیزیم بر خواص مکانیکی و عملی بتن self-compacting.


چکیده :

یکی از مهمترین پیشرفت های بوجود آمده در صنعت عمران، کاربرد نانو تکنولوژی و عملکرد بتن در ترکیب با اینگونه مواد در جهت بهبود خواص و رفتار و ساختار آنها و نیز بکارگیری مصالح نانو در جهت ساخت بتن با عملکرد بالا و چند منظوره است. خواص ، رفتار و عملکرد بتن بستگی به نانو ساختار ماده زمینه بتن و سیمان دارد که چسبندگی، پیوستگی و یکپارچگی را بوجود می آورد. بنابراین مطالعات بتن در مقیاس نانو برای توسعه مصالح بتنی جدید و کاربرد آنها بسیار حائز اهمیت است. در این تحقیق اثر نانو ذرات اکسید منیزیم بر خصوصیات مکانیکی و اجرایی بتن خود تراکم مورد بحث قرار می گیرد. طی این تحقیق بتن خود تراکم حاوی درصد های مختلف ۱، ۲، ۳ و  ۴ درصد وزن سیمان از نانو اکسید منیزیم ساخته شد و آزمایشات جریان اسلامپ، جریان اسلامپ ۵۰ سانتی متر، جعبه L، جعبه U و قیف V روی آن انجام گرفت. نتایج نشان داد که افزودن نانو اکسید منیزیم به میزان ۲ درصد وزن سیمان به بتن خود تراکم، مقاومت فشاری، کششی و خمشی را بترتیب به میزان ۳۳، ۲۰ و ۵۹ درصد در سن ۲۸ روزه افزایش می دهد.

 

کلمات کلیدی:

بتن خود تراکم، نانو اکسید منیزیم، خصوصیات مکانیکی (مقاومت فشاری، کششی و خمشی)

نگارش پایان نامه،پایان نامه ارشد،پایان نامه،چاپ مقاله،انجام مقاله،اکسپت،انجام مقاله درتهران،خرید مقاله،انجام مقاله در تهران،بهترین موسسه انجام مقاله،خریدمقاله علمی،انجام مقاله علمی،مقاله نویسی،انجام مقاله نویسی،اکسپت مقاله،انجام مقاله در ایران،انجام مقالات علمی پژوهشی،انجام مقاله به شرط اکسپت،انجام مقاله ایمپکت دار،خرید مقاله ایمپکت دار،خرید مقاله

 

۱-   مقدمه

در سازه های بتنی برای رسیدن به مقاومت مورد نیاز و کاهش تخلخل و هوای درون بتن و حصول پایایی، بتن به روشهای مختلف لرزانده می شود. با توسعه روزافزون کارهای بتنی و کمبود نسبی کارگران ماهر و یا سهل انگاریهای آنان در کارگاه ها و یا به دلیل مزاحمت های جسمی و روحی و یا هزینه لرزاندن بتن در هنگام ریختن بتن در قالب، به ویژه در مواضعی که تراکم میلگرد وجود دارد، عمل لرزاندن بطور کامل و صحیح انجام نگرفته و در نهایت مشخصات مکانیکی مطلوب بتن حاصل نمی گردد. لذا ساخت بتنی بدون نیاز به لرزاندن همواره راه حلی برای این معضل به نظر می رسید و از این رو ساختن چنین بتنی رویایی برای تکنولوژیست های بتن بوده است که بتوانند با استفاده از مواد افزودنی شیمیایی مختلف و تغییر در مقادیر مصالح طرح اختلاط، به این مهم دست یابند و بتن را از نقص اجرایی لرزاندن رها سازند . در این تحقیق اثر نانو ذرات اکسید منیزیم بر خصوصیات مکانیکی و اجرایی بتن خود تراکم مورد بحث قرار می گیرد . علیرغم تحقیقات و مطالعات زیادی که توسط محققین ایرانی و خارجی بر روی اکثر نانو موادهای مختلف و تأثیر این نانو موادها بر خصوصیات بتن معمولی و بتن خود تراکم صورت پذیرفته، ولی تاکنون تحقیقی جهت اثر نانو ذرات اکسید منیزیم بر بتن خود تراکم صورت نگرفته است و لیکن در ذیل تعدادی از مقالاتی که اثر نانو اکسید منیزیم را بر روی سیمان یا بتن معمولی مورد بررسی قرار داده اند بیان می نماییم :

  • پی گا، شنگ وو و همکاران (۲۰۰۷). آزمایش انبساط اتو کلاو بر روی نمونه های بتنی حاوی نانو اکسید منیزیم خیلی پخته شده طبیعی و کمی پخته شده مصنوعی را مورد بررسی قراردادند . نتایج حاکی از آن بود که انبساط اتوکلاو بتن به مقدار افزودن نانو اکسید منیزیم و خاکستر بادی، دمای اتوکلاو و زمان بستگی دارد. اما میزان انبساط با افزودن میزان نانو اکسید منیزیم افزایش پیدا می کند و به سرعت بالا می رود . حتی اگر به عنوان مثال میزان بیشتر از ۵ % نانو اکسید منیزیم در سیمان استفاده گردد باز هم در مجموع سلامت بتن در حدود ۶/۷ % خواهد بود.]۴[

  • وستین و فی(۲۰۱۱). باجمع آوری مقالاتی به این نتیجه رسید که بتن حاوی نانو اکسید منیزیم دارای مقاومت فشاری و کششی بالاتری نسبت به نمونه های بتنی بدون نانو اکسید منیزیم می باشد و به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد از قبیل الف) دمای بالا در طول عمل آوری باعث افزایش میزان هیدراسیون سیمان حاوی نانو اکسید منیزیم می گردد ب) به دلیل انبساط نانو اکسید منیزیم، مقدار و اندازه ترکها کاهش می یابد ج) نانو اکسید منیزیم باعث کاهش میزان درخواست آب در مخلوط بتنی می گردد.]۵[

مرادپور، طاهری و همکاران(۲۰۱۳). نمونه های حاوی نانو ذرات اکسید منیزیم دارای نفوذ پذیری کمتری نسبت به نمونه های بدون نانو اکسید منیزیم می باشند. همچنین خصوصیات مکانیکی و نفوذ پذیری سیمان حاوی نانو اکسید منیزیم مورد بررسی آزمایشگاهی قرار گرفت و مشخص شد که سیمان حاوی نانو اکسید منیزیم دارای مقاومت مکانیکی بیشتر در سن های متفاوت نسبت به نمونه های بدون نانو اکسید منیزیم می باشد. نمونه های حاوی ۱ % نانو اکسید منیزیم (۱ % وزن سیمان) در سن ۷ روزه دارای افزایش مقاومت ۱۰۳ % و در سن ۲۸ روزه دارای افزایش مقاومت ۸۰ % نسبت به نمونه بدون نانو اکسید منیزیم می باشد.  مقاومت خمشی نیز در سن ۷ روزه و ۲۸ روزه برابر با ۶۶/۴ مگاپاسکال و ۱/۵ مگاپاسکال به ترتیب می باشد که معادل افزایش مقاومت ۹۵ % در سن ۷ روزه و افزایش مقاومت ۷۰ % در سن ۲۸ روزه نسبت به نمونه های بدون نانو اکسید منیزیم می باشد. همچنین نمونه های حاوی نانو اکسید منیزیم دارای قابلیت فشردگی بیشتر و همگنتر نسبت به نمونه های بدون نانو اکسید منیزیم می باشد.]۷[

  • مو، دنگ و همکاران(۲۰۱۴). ثابت کردند که عملکرد بتن حاوی نانو اکسید منیزیم از نظر میزان استحکام، مقاومت مکانیکی و دوام به مواردی از قبیل مواد خام، نسبت مخلوط، شرایط عمل آوری و شرایط نگهداری بستگی دارد. همچنین عملکرد بتن حاوی نانو اکسید منیزیم به عکس العمل هیدراسیون وریز ساختارهای آن وقتی که در شرایط کلسینه شدن قرار می گیرد بستگی دارد. البته در چین استفاده از نانو اکسید منیزیم در بتن ها برای کنترل جمع شدگی حرارتی بتون در سدها استفاده شده است.]۶[

  • یوان، شی و همکاران(۲۰۱۴). ثابت کردندکه افزودن نانو ذرات اکسید منیزیم به خمیر سیمان آلومینات دار، اثر چشمگیری بر روی هر دو خصوصیات حرارتی و مکانیکی بتن شامل قابلیت انتقال حرارتی، ظرفیت حرارتی و مقاومت فشاری بتن دارد. زمانیکه مقدار مصرف نانو ذرات اکسید منیزیم به میزان ۱ % وزن سیمان استفاده گردد ضریب انتقال حرارتی خمیر بتن در درجه حرارت ۳۵۰ درجه سانتیگراد حدود ۸۴۱/۰ w/mk می باشد که ۳۴٫۸۰ % بیشتر از خمیر بدون نانو اکسید منیزیم می باشد.]۱۱[

    • کیونگ، کای کایی و همکاران (۲۰۱۵). ثابت کردند اگرچه سیمان یک ماده ساختمانی رایج است،  ولی در حقیقت ژل (کلسیم – سیلیکات – هیدرات) به عنوان ماده ای با ساختار نانویی  می باشد.  نانو اکسید منیزیم می تواند به عنوان ماده منبسط شونده در سیمان و بتن استفاده گردد. برای حصول سلامتی (صحت) سیمان پرتلند معمولی، حداکثر میزان نانواکسید منیزیم افزوده شده به مخلوط (ملات) حدود ۸ درصد وزن سیمان می باشد. میزان هیدراسیون نانواکسید منیزیم عمل آوری شده در آب با درجه حرارت ۲±۲۰ پایین بود و فقط مقدار کمی از نانواکسید منیزیم در سن ۳۶۵ روز موجود بود. در صورتیکه عمل آوری در آب با درجه حرارت ۲۰ درجه سانتیگراد و در طول ۳۶۵ روز انجام شود و همچنین اگر عمل آوری به صورت اتوکلاو شده بعد از ۳۶۵ روز انجام گیرد، انبساط خمیر با افزایش میزان نانواکسید منیزیم به تدریج افزایش می یابد. در این تحقیق میزان نانو اکسید منیزیم  [۱]به عنوان جایگزین درصدی از سیمان استفاده می شود و همچنین ترکیب سیمان و نانو اکسید منیزیم به صورت خشک[۲] می باشد.]۹[

    • پولات، بوگا و همکاران در سال ۲۰۱۵ ثابت کردند استفاده از اکسید منیزیم به نسبت های ۲٫۵، ۵ و ۷٫۵ درصد وزن سیمان باعث کاهش ۴۰، ۴۳ و ۴۷ درصدی میزان افت خودبخودی به ترتیب در بتن می گردد و البته استفاده از نانو اکسید منیزیم به نسبت های ۲٫۵، ۵ و ۷٫۵ درصد وزن سیمان ، باعث کاهش ۵۳، ۵۶ و ۸۰ درصدی میزان افت خودبخودی )خودزا( در بتن در سن ۲۸ روزه به ترتیب می گردد . نانو اکسید منیزیم نسبت به میکرو اکسید منیزیم موثرتر است. ماکزیمم کاهش انقباض )افت(  خودزا در نسبت ۷٫۵ درصد از هردو اکسید کلسیم و نانو اکسید منیزیم و حدود ۸۰ درصد می باشد . استفاده از میکرو و نانو اکسید منیزیم و میکرو و نانو اکسید کلسیم به صورت جداگانه باعث می شود که انقباض خودزا کاهش بیشتری نسبت به ترکیب میکرو اکسید منیزیم با میکرو اکسیدکلسیم و همچنین ترکیب نانو اکسید منیزیم با نانو اکسید کلسیم در بتن در سن ۲۸ روزه بعد از عمل آوری داشته باشد.]۸[درباره نویسنده

cloner 209 نوشته در پروژه آنلاین انجام مقاله و انجام پایان نامه|نگارش پایان نامه|مقاله دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *