no-img
خرید مقاله | انجام مقاله | نگارش پایان نامه | بهترین موسسه انجام پایان نامه |انجام پایان نامه | چاپ مقاله |اکسپت مقاله | پروژه آنلاین | انجام مقاله در تهران

مقاله تحلیل نقش تعاملی داده ها در فرآیند طراحی معماری | خرید مقاله | انجام مقاله | نگارش پایان نامه | بهترین موسسه انجام پایان نامه |انجام پایان نامه | چاپ مقاله |اکسپت مقاله | پروژه آنلاین | انجام مقاله در تهران


خرید مقاله | انجام مقاله | نگارش پایان نامه | بهترین موسسه انجام پایان نامه |انجام پایان نامه | چاپ مقاله |اکسپت مقاله | پروژه آنلاین | انجام مقاله در تهران
انجام پروژه

Untitled Document

ادامه مطلب

DOC
مقاله تحلیل نقش تعاملی داده ها در فرآیند طراحی معماری
امتیاز 3.29 ( 38 رای )
doc
اسفند ۷, ۱۳۹۶
0 ریال
رایگان – خرید

مقاله تحلیل نقش تعاملی داده ها در فرآیند طراحی معماری


مقاله تحلیل نقش تعاملی داده ها در فرآیند طراحی معماری

چکیده:

بخش پژوهشی فرآیند طراحی معماری به توجه همه جانبه به عوامل طراحی میپردازد. عموما محصولات معماری بخاطر گستردگی و پیچیدگی موارد و متغییرهای دخیل در ترکیب بندی آن و بروز مشکلاتی در همبندی این اطلاعات دچار نقص می‌گردند. یکی از عوامل این نقیصه را در نظر نگرفتن بخش یا بخشهایی از عوامل و متغیرها معرفی میکنند. مطلب دیگر، تعاملی است که میان ارکان مختلف عوامل طراحی رخ میدهد. ارتباط میان موضوع‌های مختلف طراحی، ویژگی‌های طراحی و بستر طرح با روش طراحی و در نهایت، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن ها از یکدیگر، ساختار پیچیده ای را میسازد که توجه به آن اجتناب ناپذیر است. مدیریت فرآیند طراحی باعث میگردد طراحان بتوانند نظام مندتر به فعالیت طراحی بپردازند. در این باره، شاخص‌ها به عنوان ابزار ارزیابیِ روندِ طراحی و معیارها به عنوان مبنای ارزشیابیِ محصولِ طراحی و مقایسه آن با دیگر محصولات، ابزارهایی هستند که طراحان و ناظران می‌توانند از آن ها برای کنترل و مدیریت فرآیند طراحی و کیفیت طرح استفاده کنند. همچنین روشهای تحلیل فرآیندهای تعاملی که به مسئله معماری به صورت غیر خطی و ماتریسی مینگرند، امکاناتی هستند که امروزه تحلیل معیارها و زیرمعیارهای متعدد و پیچیده را میسر می‌کنند. این تحقیق از نوع تحقیق توصیفی-تحلیلی است و از نظر کمی و کیفی بودن، یک تحقیق کیفی محسوب می شود.در این مسیر تحلیل گران از راهبردهای طرح تحقیقِ «نظریه برخاسته از داده ها » و نیز راهبرد «مدل سازی مفهومی » استفاده می‌نمایند و در پایان، مدلی مطرح میشود که در آن، رابطه ای بر مبنای فضایِ منطقِ فازی میان ارکان مختلفِ تأثیرگذار بر فضای مسئله معماری مطرح می‌گردد.
محققین و پژوهش گران معماری شناسایی همه جانبه متغیرهای تأثیرگذار بر محصول و فرآیند طراحی و تعامل میان آن ها را به عنوان یکی از راهکارها در جهت بهبود این نقیصه، ارزیابی می‌کنند. از آنجا که همواره بخشی از این عوامل در طول فرآیند طراحی و یا حتی پس از اجرا و اشغال پروژه، شناسایی میشوند، بهتر است فرآیند و حتی محصول طراحی در حدامکان تغییر پذیر و سیال باشند و یا حداقل تصمیم گیری درباره جنبه‌های قطعی و فنوتایپیک آنها به مراحل انتهایی فرآیند طراحی موکول شود. به عبارتی، این گونه برخورد با فرآیند طراحی، خود می‌تواند به عنوان یک روش شناسی در بردارنده روشهایی برای هماهنگی هرچه بیشتر محصول طراحی با اقتضائات و عوامل محیطی محسوب شود، به طوری که مفاهیم (کانسپت ها) و هویت طرح نیز حفظ گردد.(اسلامی،۱۳۹۱،ص) در این روشها، طراح به محصول طراحی به عنوان خمیری می‌نگرد که ضمن حفظ رنگ، بو و پلاستیسیته اش بتواند در برابر شرایط محیطی تغییر شکل دهد . حفظ محتوا و ماهیت طرح و در عین حال تغییر قالب و کالبد آن بر مبنای اصول، اهداف، ضوابط و عوامل محیطی صورت می‌پذیرد که یا خود تغییر می‌کنند و یا این تغییر در شناخت دامنه دست اندرکار طرح نسبت به آن ها رخ می‌دهد. لذا توجه به بازخوردها و برنامه ریزی درون زا و تغییر اصول و اهداف بر مبنای آن ها از اهمّ واجبات محسوب می‌گردد. در غیر این صورت، پروژه مذکور، هماهنگی خود را با محیط پویای اطراف و شرایط روز از دست خواهد داد.

کلید واژه ها: تعامل- داده ها- تحلیل تعاملی- فرآیند طراحی معماری- اطلاعات ورودیدرباره نویسنده

cloner 205 نوشته در خرید مقاله | انجام مقاله | نگارش پایان نامه | بهترین موسسه انجام پایان نامه |انجام پایان نامه | چاپ مقاله |اکسپت مقاله | پروژه آنلاین | انجام مقاله در تهران دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *