no-img

خرید مقاله | انجام مقاله | نگارش پایان نامه | بهترین موسسه انجام پایان نامه |انجام پایان نامه | چاپ مقاله |اکسپت مقاله | پروژه آنلاین | انجام مقاله در تهران
انجام پروژه

Untitled Document

ادامه مطلب

DOC
دانلود مقاله درآمدها، ارزشهای دفتری، و سودهای سهام در ارزیابی سرمایه
امتیاز 2.82 ( 22 رای )
doc
اسفند ۷, ۱۳۹۶
50,000 ریال
50,000 ریال – خرید

دانلود مقاله درآمدها، ارزشهای دفتری، و سودهای سهام در ارزیابی سرمایه


دانلود مقاله درآمدها، ارزشهای دفتری، و سودهای سهام در ارزیابی سرمایه

چکیده:

این مقاله به توسعه و بررسی نمونه ای از ارزش بازاری یک شرکت می پردازد به خاطر اینکه این نمونه مربوط به درآمدها، ارزش دفتری، و سود سهام معاصر و آینده است. ساختارهای حسابداری دو نفر از صاحبان سهام زیربناهایی از این نمونه را ارائه می دهد: نسبت مازاد های خالص به کار می رود، و سودهای سهام ارزش دفتری فعلی را کاهش می دهند اما  بر درآمدهای فعلی تأثیری ندارد. این نمونه از خصوصیات جذاب بسیاری برخوردار است، و زمانیکه تصور شود چگونه ارزش بازاری به داده های حسابداری و سایر اطلاعات مربوط است معیار مفید و مناسبی را ارائه می دهد.

حسابداری یک تابع یکپارچه مهمی را برای گزارش تغییرات در حقوق صاحبان سهام تعیین می کند. این گزارش عبارتند از اقلام موجود در قسمت انتهایی ترازنامه گزارش درآمد-ارزش دفتری و درآمدها- و فرمت آن نیاز به تغییر در ارزش دفتری برابر با درآمدها منهای سودهای سهام دارد (خالص سهام سرمایه). ما به این نسبت به عنوان نسبت مازادها خالص اشاره داریم به خاطر اینکه، همانطور که بیان شد، کل تغییرات در داراییها/موجودیهای بانکی که به سودهای سهام ارتباطی ندارند باید از طریق گزارش درآمد مورد تأیید قرار گیرند. به طور کلی تئوری حسابداری این طرح را در برمی گیرد بدون اینکه آن را به دیدگاه کاربران درباره داده های حسابداری ارتباط دهد. هنوز هم این ایده اساسی و مهم که (خالص) موجودیهای سرمایه مطابق با ایجاد و توزیع سرمایه یک مسئله اساسی و مهمی را در زمینه ارزیابی حقوق صاحبان سهام مطرح می سازد: آیا می توان تئوری پیوسته ای از سرمایه یک شرکت را مطرح کرد که متکی به نسبت مازادها خالص برای تعیین یک نقش متمایز برای هر یک از سه متغیرهای، درآمدها، ارزش دفتری و سود سهام باشد؟

این مقاله در یک ساختار نوکلاسیک این مسئله را حل و فصل می کند. بنابراین تجزیه و تحلیل با این فرضیه که سرمایه برابر است با سرمایه موجود حاصل از سودهای سهام قابل پیش بینی آغاز می شود. فرضیه بعدی این است که نسبت مازادها خالص، درآمدها/ارزشهای دفتری می توانند جایگزین سودهای سهام در فرمول سرمایه موجود شوند. فرضیه هایی درباره رفتار تصادفی داده های حسابداری منجر به یک نمونه نامعلوم و چند زمانی می شود مثل این مورد که درآمدها و ارزش دفتری به عنوان شاخصهای سرمایه مکمل عمل می کنند. مخصوصاً، مرکز تابع ارزیابی، سرمایه را به عنوان یک میانگین وزنی از (i) درآمدهای فعلی که تبدیل به سرمایه شده(تنظیم شده برای سودهای سهام)، و (ii) ارزش دفتری فعلی نشان می دهد. تعیین پارامترهای ضروری بیشتر از نمونه یا(i)درآمدهای فعلی یا (ii) ارزش دفتری فعلی را به عنوان شاخص های سرمایه انحصاری نشان می دهد. هر دو موقعیت توسط اولسان (۱۹۹۱) مورد بررسی قرار گرفته اند. از این رو این مقاله، در سطح بسیار ابتدایی، بررسی قبلی را برای ایجاد یک مجموعه برجسته از یک نمونه گردش “خالص” سرمایه و یک نمونه موجودی “خالص” از سرمایه را جمع بندی می کند. این مجموعه، ترکیبی است از منافع مفهومی به خاطر اینکه هر دو اقلام موجود در قسمت انتهایی را وارد ارزیابی از طریق نسبت مازادها خالص می کند.

توسعه این نمونه ارتباط درآمدهای غیرعادی (یا مازاد) را به عنوان متغیری نشان می دهد که سرمایه شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد. این حسابداری- بر اساس ارزیابی عملکردی از طریق درآمدها منهای یک هزینه برای به کار گیری سرمایه تعریف می شود همانطور که از طریق ارزش دفتری دوره آغازین ضربدر هزینه سرمایه ارزیابی و اندازه گیری شد. درآمدهای غیر عادی بر تفاوتهای بین ارزشهای بازاری و دفتری تأثیر گذار اند، یعنی، آنها بر اعتبار یک شرکت تأثیر گذارند. در واقع، یک روش دو مرحله ای آسان یک اصطلاح صرفه جو را برای اعتبار به وجود می آورد به خاطر اینکه به درآمدهای غیرعادی ارتباط دارد. مرحله اول، به پیروی از پیسنل (۱۹۸۱) و سایرین، نسبت مازادهای خالص بر این اشاره دارد که اعتبار برابر است با سرمایه موجود حاصل از درآمدهای غیر عادی قابل پیش بینی آینده. مرحله دوم، در صورتی که تصور شود درآمدهای غیر عادی از فرآیند اتورگرسیو تبعیت می کنند، از این رو اینگونه استنباط می شود که اعتبار برابر است با درآمدهای غیر عادی فعلی که با یک مقدار ثابت (مثبت) درجه بندی شده اند. این نتیجه نشان می دهد که می توان سرمایه را از طریق فرض فرآیندهای درآمدهای غیرعادی به وجود آورد که هیچ ارتباطی با سودهای سهام قابل پیش بینی قبل یا بعد ندارند.

حسابداری صاحبان سهام نه تنها نسبت مازادهای خالص را در برمی گیرد، بکله همچنین دلالت بر این دارد که سود سهام، ارزش دفتری را کاهش می دهد اما بر درآمدهای فعلی تأثیری ندارد. این ویژگی اضافی برای بررسی (حداکثر) اثرات سود سهام بر سرمایه و بر توسعه داده های حسابداری به کار می رود. دو ویژگی بسیار مرتبط میلر و مودیگلینی (MM)(1958،۱۹۶۱) مورد تأیید قرار گرفته اند. سودهای سهام جانشین ارزش بازاری بر یک مبنای دلار بر دلار می شود، بنابراین پرداخت سود سهام نامناسبی اجرا می شود. علاوه بر این، سودهای سهام که امروزه پرداخت می شوند بر درآمدهای قابل پیش بینی بعدی تأثیر منفی دارند. از این رو این نمونه ایجاد ثروت را از توزیع ثروت جدا می سازد. با توجه به اهمیت مربوط به ویژگیهای MM در بررسی ارزش گذاری، لازم است که سودهای سهام ارزش دفتری را کاهش دهند نه درآمدهای فعلی به دست آمده از ارزش اقتصادی حسابداری صاحبان سهام.

این نمونه اطلاعات بیشتری از درآمدها، ارزش دفتری، و سودهای سهام را در خود جای می دهد. اطلاعات بیشتر از طریق این نظریه برانگیخته می شوند که برخی از رویدادهای مربوط به سرمایه ممکن است درآمدهای قابل پیش بینی آینده را در مقابل درآمدهای فعلی تحت تأثیر قرار دهند، یعنی، ارزیابیهای حسابداری برخی از رویدادهای مربوط به سرمایه را تنها بعد از یک تأخیر زمانی در هم ادغام می کند. این ویژگی بهره است به خاطر اینکه تجزیه و تحلیل نشان می دهد درحالی که داده های حسابداری شاخص های ناقص و ناتمام از سرمایه به شمار می روند، میانگین وزنی درآمدهایی که به سرمایه تبدیل شده اند و ارزش دفتری هنوز هم مرکز تابع ارزش گذاری را ارائه می دهد.

رویهم رفته، این مقاله در ادبیات حسابداری یک نمونه معیار شرکت دارد که می توان آن را برای مفهوم سازی نحوه ارتباط سرمایه با سه متغیر درآمدها، ارزش دفتری، و سودهای سهام به کار برد. این نمونه از تعدادی از ویژگیهای جذاب برخوردار است و برای یک واقع گرایی خاصی در حسابداری در نظر گرفته می شود: این نظریه مبتنی بر نسبت مازادهای خالص و این ویژگی است که سودهای سهام ارزش دفتری را کاهش می دهند اما بر درآمدهای فعلی بی تأثیر اند.موضوعات :
حسابداری

درباره نویسنده

cloner 205 نوشته در خرید مقاله | انجام مقاله | نگارش پایان نامه | بهترین موسسه انجام پایان نامه |انجام پایان نامه | چاپ مقاله |اکسپت مقاله | پروژه آنلاین | انجام مقاله در تهران دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


  دیدگاه ها


  4 پاسخ به “دانلود مقاله درآمدها، ارزشهای دفتری، و سودهای سهام در ارزیابی سرمایه”

  1. محمد گفت:

   سلام چطوری میتونم مقاله بنویسم؟

   • cloner گفت:

    سلام تو بخش آموزش مقاله نویسی توضیحاتی در این باره هستشولی جهت راهنمایی بیشتر حتما اطلاعات تماستون رو ثبت کنید درفرم تماس

  2. مجید گفت:

   سلام. ممنون بابت مقاله. برای خرید اقدام کردم ولی نتونستم مراحل رو تموم کنم. لطف میکنید راهنمایی کنید. ممنون.

   • cloner گفت:

    با سلام مشکل در کدوم قسمت بوده؟ مراحل خرید بررسی شد و مشکلی نبود. درصورت وجود مشکل با پشتیبانی زنده و ۲۴ ساعته ما پایین قسمت چپ اقدام فرمایید.

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *