no-img
خرید مقاله | انجام مقاله|انجام پایان نامه|چاپ مقاله|اکسپت| پروژه آنلاین|انجام مقاله در تهران

مقاله مطالعه رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد به تفکیک مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


خرید مقاله | انجام مقاله|انجام پایان نامه|چاپ مقاله|اکسپت| پروژه آنلاین|انجام مقاله در تهران
مشاوره انجام مقاله | چاپ مقاله | خرید مقاله | اکسپت | 02166435682
انجام پروژه

adsads
Untitled Document Screen Resolution Statistics

ادامه مطلب

DOC
مقاله مطالعه رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد به تفکیک مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
امتیاز 3.60 ( 5 رای )
doc
فروردین ۳۱, ۱۳۹۵
حجم فایل : 27 مگابایت
50,000 ریال
تعداد صفحات : 35
50,000 ریال – خرید

مقاله مطالعه رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد به تفکیک مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


مقاله مطالعه رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد به تفکیک مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:

 

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد اقتصادی و حسابداری شرکت ها با توجه به تفکیک مالکیت می باشد. در این تحقیق ساختار سرمایه با کل بدهی ها و کل دارایی های شرکت و عملکرد شرکتها با دو بعد عملکرد حسابداری و عملکرد اقتصادی و ساختار مالکیت با دو بعد مالکیت نهادی و مالکیت شرکتی سنجیده می شود. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر به صورت حذفی سیستماتیک می باشد. جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ١٣٨۵ تا ١٣٨٩ (۴١۴ شرکت) است که با توجه به آن حجم نمونه برابر ٨٨ شرکت تعیین شد. (از آنجا که در این پژوهش برای اندازه گیری متغیرهای مربوط به عملکرد مالی و حسابداری و ساختار سرمایه شرکتهای اصلی از مدارک، مستندات، گزارشها و صورتهای مالی موجود در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است، بنابراین بورس اوراق بهادار تهران به عنوان قلمرو مکانی تعیین گردیده است. قلمرو زمانی این پژوهش نیز از ابتدای سال ١٣٨۵ تا انتهای سال ١٣٨٩می باشد) اهداف این تحقیق کاربردی و روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد. داده های مربوط متغیر به وسیله نرم افزارهای بورس اوراق بهادار، جمع آوری گردید. بررسی داده های گردآوری شده با نرم افزار (spss) انجام پذیرفت. در این تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون اسپیرمن) استفاده شده است و نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که در شرکتها با مالکیت نهادی، عملکرد اقتصادی و عملکرد حسابداری رابطه معکوسی با ساختار سرمایه برقرار کرده است ولی در شرکتها با مالکیت غیر نهادی(مالکیت شرکتی) فقط عملکرد حسابداری با ساختار سرمایه رابطه برقرار نموده است و عملکرد اقتصادی هیچ گونه رابطه ای با ساختار سرمایه برقرار نکرده است.
کلید واژه: ساختار سرمایه، مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی، ارزیابی عملکرد، عملکرد اقتصادی، عملکرد حسابداریبرچسب‌ها :
ads

درباره نویسنده

cloner 204 نوشته در خرید مقاله | انجام مقاله|انجام پایان نامه|چاپ مقاله|اکسپت| پروژه آنلاین|انجام مقاله در تهران دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *