مقاله نقش داعش در شکل‌گیری معادلات جدید در خاورمیانه

1

 

مقاله نقش داعش در شکل‌گیری معادلات جدید در خاورمیانه

یکی از ویژگی‌های برجسته منطقه خاورمیانه بنیادگرایی اسلامی است که تنها بعد نظری ندارد و در پهنه عمل اثرات بسیاری بر این منطقه داشته است. بنیادگرایان، با عناوین مختلف در طول چند دهه اخیر به فعالیت پرداخته‌اند. بنیاد‌گرایی و تندروی‌های افراطی مهمترین موضوع تهدید کننده صلح و امنیت منطقه خاورمیانه می‌باشد. فهم ماهیت و پیچیدگی‌های این پدیده و تاثیر آن در شکل‌گیری معادلات جدید در خاورمیانه از اهمیت بسزایی برخوردار است. داعش یکی از این گروه‌های بنیادی است که با پیشروی هایی که در عراق انجام داده خود را دولت اسلامی در عراق و شام می‌نامد و شرایط منطقه را به یک معادله چند مجهولی تبدیل نموده است. این نوشتار با بررسی چیستی، چرایی و چگونگی شکل‌گیری داعش « دولت اسلامی عراق و شام» به عنوان یک گروه بنیادگرای اسلامی، درصدد است تا به بررسی نقش داعش در شکل‌گیری معادلات جدید در خاورمیانه بپردازد

.واژگان کلیدی: امنیت، بنیادگرایی اسلامی، تروریسم، خاورمیانه، داعش

One of the salient features of the Middle East is the Islamic fundamentalism that has no only theoretical aspect, but it has been many effects on the region in practice. Fundamentalists have been active with different titles in the recent decades. Fundamentalism and the radical extremists are the most important threatening issue for the peace and security in the Middle East. The understanding of the nature and the complexities of this phenomenon and its impact on the formation of the new equations are great importance in the Middle East. Dāʿash is one of these fundamentalist groups that via empowering in Iraq and calling itself “the Islamic State of Iraq and the Levant (Syria)” has turned the region’s situations into a multiple unknown equation. This paper seeks to investigate about this issue that what is ISIS, why it was created and how the ‘ Islamic State of Iraq and the Levant “was developed as an Islamic fundamentalist group. This paper aims to examine the role of Isis in the formation of the new equations in the Middle East.
Keywords: security, Islamic fundamentalism, terrorism, the Middle East, Dāʿash (ISIS

1 Comment
  1. نودی says

    عالی قشنگ بود

Leave A Reply

Your email address will not be published.