no-img
خرید مقاله | انجام مقاله|انجام پایان نامه|چاپ مقاله|اکسپت| پروژه آنلاین|انجام مقاله در تهران

نگارش مقاله نقش هویت اداری بر بهره وری منابع انسانی | خرید مقاله | انجام مقاله|انجام پایان نامه|چاپ مقاله|اکسپت| پروژه آنلاین|انجام مقاله در تهران


خرید مقاله | انجام مقاله|انجام پایان نامه|چاپ مقاله|اکسپت| پروژه آنلاین|انجام مقاله در تهران
انجام مقاله | چاپ مقاله | خرید مقاله | اکسپت | 02166435682
انجام پروژه

adsads
Untitled Document Screen Resolution Statistics

ادامه مطلب

ZIP
نگارش مقاله نقش هویت اداری بر بهره وری منابع انسانی
zip
مهر ۸, ۱۳۹۷

نگارش مقاله نقش هویت اداری بر بهره وری منابع انسانی


نگارش مقاله نقش هویت اداری بر بهره وری منابع انسانی

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر هویت اداری بر  و مسئولیت اجتماعی است. این پژوهش بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان بانک ملی استان کرمان به تعداد ۴۲۰ نفر در سال ۱۳۹۴ بودند که از میان آن ها نمونه ای به حجم ۱۸۰ نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد هویت سازمانی و میزان بهره وری گردآوری گردید. به منظور بررسی روابط متغیر در الگوی مفهومی از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در الگوی مورد نظر، هویت اداری و بهره وری منابه انسانی رابطه مثبت و معنی دار دارد و از طریق هویت اداری باعث افزایش بهره وری کارکنان می شود. همچنین نتایج نشان می دهد که رابطه بین هویت اداری و بهره وری منابع انسانی قابل تبیین است. در الگوی مورد نظر، تمام وزن های رگرسیونی از نظر آماری معنی دار هستند.

 

کلید واژه ها

پایان نامه،نگارش پایان نامه،چاپ مقاله،انجام مقاله،اکسپت،انجام مقاله درتهران،خرید مقاله،انجام مقاله در تهران،بهترین موسسه انجام مقاله،خریدمقاله علمی،انجام مقاله علمی،مقاله نویسی،انجام مقاله نویسی،اکسپت مقاله،انجام مقاله در ایران،انجام مقالات علمی پژوهشی،انجام مقاله به شرط اکسپت،انجام مقاله ایمپکت دار،خرید مقاله ایمپکت دار،خرید مقاله

 

مقدمه

در طی سال های اخیر، پژوهشگران سازمانی با تمرکز بیشتری به شناسایی عوامل مؤثر بر ادراک و رفتار کارکنان برای تحقق بهتر اهداف سازمان ها پرداخته اند که می توان گفت از جمله ی آن ها، بررسی هویت در سازمان است (محمدزاده و همکاران، ۱۳۹۲: ۲) یکی از طبقه بندی های کلی کلاسیک درباره هویت، تمایز بین هویت فردی و اجتماعی است (ابسکونکا و همکاران، ۲۰۱۲: ۱۳۸). در این مقاله تمرکز ما بر هویت اداری به خصوص هویت تیمی و سازمانی می باشد. وجود رابطه نزدیک بین هویت اداری و مسائل و موضوع های سازمانی باعث می شود که افراد احساس وحدت و انسجام و پیوستگی نسبت به سازمان داشته باشند و خود را جزئی از مسائل و مشکلات سازمان بدانند. به همین سبب هویت اداری یکی از متغیرهای مهم سازمانی است که باید در میان اولویت های مطالعاتی سازمانی قرار بگیرد (میل و اشفرث، ۱۹۹۲: ۱۰۵). پژوهش های مستمر در زمینه ی هویت اداری، برای اجرای مؤثر مدیریت منابع انسانی بسیار مهم و تعیین کننده است. با وجود ادبیات غنی و متنوع در این جریان پژوهشی، تأثیر هویت اداری تعبیه شده در محیط تیم کاری و به ویژه این که چگونه روابط میان اعضای تیم ممکن است تحت تأثیر هویت اداری تغییر کند، کمتر مورد توجه واقع شده است و با توجه به این که بیشتر ادارات و سازمانها  از تیم های کاری به عنوان واحدهای کار اصلی و اولیه استفاده می کنند چنین غفلتی تعجب آور است ( لیو و همکاران، ۲۰۱۱: ۳۱۸). تحقیقات رفتار سازمانی در دو دهه گذشته، تمایل قابل توجهی به مطالعه روی هویت اداری داشته است (اللهیاری و همکاران، ۱۳۸۹:۹۶) زیرا هویت اداری با بسیاری از رفتارها، نگرش ها و متغیرهای زمینه ای (وضعیتی) کاری در ارتباط است (ریکتا، ۲۰۰۵) و نقشی محوری درتنظیم هنجارهای رفتاری اعضای سازمان ایفا می کند و باعث به وجود آمدن خود تنظیمی در نزد افراد برای دستیابی به اهداف عملکردی در سازمان می شود (رحیم نیا و نیکخواه فرخانی، ۱۳۹۰: ۲). مطالعات نشان می دهد افرادی که نتوانند با فرایندهای درون سازمانی، انطباق پیدا کنند یا به تعبیری جامعه پذیری سازمانی در آن ها به صورت صحیح انجام نگرفته باشد، احساس مسئولیت فردی در آن ها رضایت بخش نبوده و در نتیجه، این امر به پیامدهای منفی از جمله اختلال در عملکرد منجر خواهد (حقیقتیان و همکاران، ۱۳۹۲، ۷۲). مدیران همواره به دنبال ارزیابی و ارتقای هویت اداری در میان کارکنان خود هستند چرا که به نتایج مثبت آن علاقه مندند (محمدزاده و همکاران، ۱۳۹۲: ۳). تا زمانی که کارکنان سازمان احساس هویت قوی تری با محل خدمت خود داشته باشند، باور آن ها درباره سازمان بیشتر جنبه مثبت می یابد، با آگاهی کامل، برای تحقق اهداف سازمان تلاش می کنند (اللهیاری و همکاران، ۱۳۸۹: ۱۰۷) و تعهد بالاتری به سازمان خود دارند (دکونیک، ۲۰۱۱) چنانچه ریکتا (۲۰۰۵) بیان می کند کارکنانی با هویت اداری،  بیشتر تمایل دارند وابستگی به گروه های کاری شان پیدا کنند؛ اما یک مسئله کشف نشده این است که آیا هویت اداری و هویت تیمی اثرات متقابلی بر دیدگاه ها و بهره وری منابع انسانی دارد؟ با این که هویت اداری و گروه کاری ممکن است رابطه مثبتی با هم داشته باشند؛ اما فرض برخی از پژوهشگران بر این است که هر دو شکل هویت تا میزان خاصی مستقل اند.ads

درباره نویسنده

cloner 112 نوشته در خرید مقاله | انجام مقاله|انجام پایان نامه|چاپ مقاله|اکسپت| پروژه آنلاین|انجام مقاله در تهران دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *