no-img
خرید مقاله | انجام مقاله|انجام پایان نامه|چاپ مقاله|اکسپت| پروژه آنلاین|انجام مقاله در تهران

نگارش پایان نامه انواع سیستمهای مراقبت بهداشتی چهارچوب مفهومی برای مقایسه کلوز وندیت، لوراین فرسینا و هینز روزگانگ | خرید مقاله | انجام مقاله|انجام پایان نامه|چاپ مقاله|اکسپت| پروژه آنلاین|انجام مقاله در تهران


خرید مقاله | انجام مقاله|انجام پایان نامه|چاپ مقاله|اکسپت| پروژه آنلاین|انجام مقاله در تهران
انجام مقاله | چاپ مقاله | خرید مقاله | اکسپت | 02166435682
انجام پروژه

adsads
Untitled Document Screen Resolution Statistics

ادامه مطلب

ZIP
نگارش پایان نامه انواع سیستمهای مراقبت بهداشتی چهارچوب مفهومی برای مقایسه کلوز وندیت، لوراین فرسینا و هینز روزگانگ
zip
مهر ۱۰, ۱۳۹۷

نگارش پایان نامه انواع سیستمهای مراقبت بهداشتی چهارچوب مفهومی برای مقایسه کلوز وندیت، لوراین فرسینا و هینز روزگانگ


نگارش پایان نامه انواع سیستمهای مراقبت بهداشتی

چهارچوب مفهومی برای مقایسه

کلوز وندیت، لوراین فرسینا و هینز روزگانگ

خلاصه

این مقاله نیاز به ایجاد یک چهارچوب مفهومی جامع برای تحلیل سیستمهای مراقبت بهداشتی و تغییرات آنها را مورد خطاب قرار داده است. این امر با پیشنهاد یک بازبینی در مورد جایگاه فعلی هنر در این زمینه شروع شده و به عدم وجود یک پیشینه در مورد قدرت مفهومی از انواع سیستمها اشاره می کند. با بررسی زمینه های مالی، تدارکات و برنامه ریزی در مورد مراقبت های بهداشتی ، این مقاله بطور قیاسی در امتداد “روش ویبری از نوع ایده آل” برای ایجاد یک طبقه بندی از ۲۷ سیستم مراقبت بهداشتی حرکت کرده که از بین آنها سه سیستم را می توان به عنوان نوع ایده آل شناسایی کرد. وقتی از این مفهوم استفاده می کنیم، نه تنها باعث می شود تا بتوانیم بین سیستمهای مراقبت بهداشتی تمایز قایل شویم بلکه تغییرات آنها را نیز در طول زمان بررسی کنیم. این مقاله با شناسایی سه شکل از تغییر سیستم مراقبت بهداشتی به نتیجه می رسد.

واژگان کلیدی: سیستمهای مراقبت بهداشتی، سیاست های بهداشت، گونه شناسی، تحلیل تطبیقی،پایان نامه،نگارش پایان نامه،چاپ مقاله،انجام مقاله،اکسپت،انجام مقاله درتهران،خرید مقاله،انجام مقاله در تهران،بهترین موسسه انجام مقاله،خریدمقاله علمی،انجام مقاله علمی،مقاله نویسی،انجام مقاله نویسی،اکسپت مقاله،انجام مقاله در ایران،انجام مقالات علمی پژوهشی،انجام مقاله به شرط اکسپت،انجام مقاله ایمپکت دار،خرید مقاله ایمپکت دار،خرید مقاله

 

مقدمه

تاکنون، پژوهش های انجام گرفته در زمینه سیستمهای مراقبت بهداشتی به مبانی مفهومی قوی نرسیده اند تا بتوانند بر اساس آن مبانی تحلیل های تطبیقی انجام دهند. این نوع نقص تا حدودی به عدم وجود طبقه بندی جامع از انواع سیستم مراقبت بهداشتی مربوط می شود که ممکن است به عنوان اولین قدم در طبقه بندی سیستم های مراقبت بهداشتی تلقی شود. در واقع این نوع طرح طبقه بندی یک ابزار گران بها در تحقیق تطبیقی رژیمهای رفاهی می باشد که ریشه در روش ویبری از نوع ایده آل دارد. مطابق با یافته های مکس ویبر، نوع ایده آل توسط تاکید یک طرفه بر یک یا بیش از یک دیدگاه و بوسیله ترکیب بسیاری از پدیده های فردی ذاتی تشکیل شده است که مطابق با دیدگاههای یک طرفه به یک ساختار تحلیلی متحد تنظیم شده اند. (ویبر ۱۹۴۹: ۹۰)

از میان کاربردهای مختلف روش ایده آل –نوعی ، احتمالا در حال حاضر مهمترین آنها رژیمهای رفاهی می باشند که توسط گوستا اسپینگ اندرسون ایجاد شده اند. اگر چه وی صراحتا در نشریه ۱۹۹۰ خود به ویبر اشاره نمی کند ولی در اثر قبلی خود به وضوح بیان می کند که سه جهان کاپیتالیسم رفاهی بر اساس روش شناسی ویبر هستند. هدف این نوع “تحلیل های رژیمی” این نیست که فقط در بین زمان یا جوامع پیشین تمایز قایل شود بلکه هدفش شناسایی موارد ویژه-ایده آل می باشد. همانطور که اثر اندرسون نشان می دهد، اهداف و مزیت های استفاده از این روش به توانایی آن در نشان دادن تفاوتهای مختلف بین موردها و نیز طبقه بندی تغییرات اتفاق افتاده بین آنها در طی زمان بستگی دارد. (با مقایسه بین انواع ایده ال و مورد های تاریخی واقعی). (کوهل ۱۹۹۳). همچنین، روش ایده ال نوعی یک نقطه شروع اصلی برای ارزیابی تغییر می باشد و در نتیجه در مطالعه سیستمهای رفاهی مورد استفاده قرار گرفته است. چیزی که در پیشینه مربوطه وجود ندارد چهارچوب مفهومی برای تعریف سیستمهای مراقبت بهداشتی میباشد.

مقاله حاضر تلاشی است برای  ارزیابی این نوع کمبود با ایجاد یک مدل مفهومی که بین چند نوع سیستم مراقبت بهداشتی ایده آل تمایز قایل می شود. با ایجاد طبقه بندی هایی که  در بخش زیر بطور مفصل توضیح داده ایم، سه نوع اصلی از ابعاد سیستمهای مراقبت های بهداشتی را توضیح داده ایم که عبارتند از : مالی، تدارک خدمات بهداشتی و برنامه ریزی. با این حال، درجه و سطح این ابعاد به تنهایی نمی توانند نوع سیستم مربوطه را توصیف کنند ولی سوال این است که چه کسی در مورد خدمات مراقبت بهداشتی سرمایه گذاری می کند و انها را تنظیم می کند. در سیستمهای مراقبت بهداشتی فقط دولت مسئول ارائه خدمات نیست بلکه بخشهای خصوصی و اجتماعی نیز در این باره مسئولند. به عبارت دیگر، دولت ، بخشهای غیر دولتی و بازار نیز در امر مراقبت بهداشتی درگیرند (مارمور و اوکما ۱۹۹۸، گیامو و مانو ۱۹۹۹، موران ۱۹۹۹، ۲۰۰۰وروزگانگ و همکارانش ۲۰۰۵، پاول ۲۰۰۷). اگرچه مقالات زیادی در مورد مسائل مالی و تامین خدمات و برنامه ریزی وجود دارد ولی هدف ما در این مقاله کمک به بررسی خط مشی بهداشتی تطبیقی با ترکیب این ابعاد بصورت نظاممند با حضور یا عدم حضور این گروه از عمل کننده ها در هر جنبه می باشد. از انجایی که هر سه بعد در معرض توسعه پویای کامل قرار دارند ولی این تمرکز به ما کمک می کند تا تغییرات حاصله در طول زمان را به دست آوریم.

وقتی که تاثیرات دولتی، غیر دولتی و بازار را با ابعاد مالی ، تامین خدمات و برنامه ریزی تلفیق کنیم، ۲۷ ترکیب به بدست می آید (۳X3X3) سه تا ازین ابعاد را می توان به عنوان نوع ایده آل در نظر گرفت. این موردی است که زمانی که برنامه ریزی، تامین و سرمایه گذاری را توسط بخش دولتی یا غیر دولتی یا بازار نظارت می شوند. مطابق با ایده های موران (۱۹۹۰و ۲۰۰۰) ما نیز چنین استدلال می کنیم که یکی از این ابعاد الزاما تعیین کننده دو بعد دیگر نمی باشد و عدم یکنواختی بین ابعاد می تواند بوجود آید: برای مثال این امر برای بخش سرمایه گذاری خصوصی امکان پذیر است که با بخش دولتی ترکیب شود. در واقع این مورد در برگیرنده بخش وسیعی از یکنواختی و ایده ال بودن و نیز انواع مختلط می باشد که این مقاله می خواهد به آنها دست یابد.

چهارچوب مفهومی که در اینجا ارائه داده ایم تمرکز ویژه ای به سرشت بخشهای درگیر در مسائل مالی، تامین و برنامه ریزی خدمات مراقبت بهداشتی دارد. در این اثنا، مقاله حاضر طبقه بندی جامعی از انواع خدمات مراقبت بهداشتی و تغییراتی ارائه می دهد که بر تفاوت بین بخشهای دولتی ، غیر دولتی و بازار متکی می باشد. علاوه براین، با انتخاب و اقتباس روش ایده ال و ویژه در بدست آوردن این طبقه بندی، مقاله ما این امکان را به وجود می اورد که منطقیت مبتنی بر مقولات مفهومی سیستمهای مراقبت بهداشتی از نمونه های تجربی که اغلب سیستم مختلطی را ارئه می دهد. چنین تکنیکی در مقایسه، به ما اجازه می دهد تا عدم اتصال بالقوه بین ایده ال و واقعی را پیدا کنیم و در نتیجه به این فرصت را می دهد تا به عنوان دانشمند اجتماعی سطح اعتبار طبقه بندی خود را تعیین کنیم.

بحث ما دراین باره طبق موارد زیر است: اول، بررسی جزئی در مورد زمینه نظری دولت رفاه تطبیقی و تحلیل های مراقبت بهداشتی ارائه شده. این بررسی نیاز ما را به توجه زیاد در مورد خصوصیات سیستمهای مراقبت بهداشتی به عنوان بخش متمایز در توسعه گونه شناسی و تحقیق تجربی مبذول می دارد. دوما این مقاله سه ابعادی را مشخص می کند که طبق آنها دخالت دولت در مراقبت بهداشتی می تواند در ارتباط با نقش بخشهای خصوصی و اجتماعی بررسی شود. سپس بر اساس این ابعاد، نوع شناسی سیستمها با دیدگاهی ویژه در دنبال کردن توسع های داخلی آنها به دست می اید. بر این اساس، بخش چهارم ، سه مقوله وسیعی از تغییرات را فراهم می کند که عبارتند از: تغییر سیستم، تغییر سیستم داخلی و تغییر داخلی سطوح.

قابلیت کاربردی بودن نوع شناسی ما با توصیف تغییرات در کشورهای منتخب نشان داده خواهد شد. با این حال، بایستی یاد اوری کرد که در کل هدف این مقاله فقط تحلیل های تجربی سیستمهای مراقبت بهداشتی نیست بلکه هدف ما ایجاد چهارچوب مفهومی برای بیان تطابقی می باشد که به نحو احسنت اثار تجربی آتی را توصیف  کند. این چهار چوب می تواند برای انتخاب (مشابه ترین و متفاوت ترین) سیستمهای مراقبت بهداشتی در مطالعات موردی یا مطالعات تطبیقی با اندازه های مشابه ، برای تحلیل فاصله بین انواع اید ال و واقعی و یا برای بررسی تغییرات دقیق تر در طول زمان و در نتیجه برای فرایند همگرایی یا واگرائی مورد استفاده قرار گیرد. در حالی که نوع شناسی های دیگر به ما این اجازه را می دهد که این مسئله را مورد ارزیابی قرار دهیم که ایا یک سیستم مراقبت بهداشتی یک نوع ایده آل – ویژه است و آیا چهار چوب ایجاد شده این امکان را به ما می دهد تا  سیستمهای مراقبت بهداشتی را که در مجموعه یکسانی گروه بندی شده اند از هم متمایز کنیم.

نوع شناسی سیستمهای مراقبت بهداشتی و تغییرات : زمینه و پیشینه پژوهش

نقطه شروع برای ایجاد یک نوع شناسی درباره طبقه بندی سیستمهای مراقبت بهداشتی را می توان در مفهوم اسپرینگ – اندرسون درباره رژیمهای رفاهی پیدا کرد که ویژگیهای مختلف را در شکل بندی سیستمهای رفاهی ارائه می دهند تا به نوع ایده آل ویژه دست یابند که عبارتند از : دموکراسی اجتماعی، ائتلاف گرای محافظه کاری، و رژیم رفاهی آزادیخواه. (اسپرینگ – اندرسون ۱۹۹۰، ۱۹۹۹، کوهل ۱۹۹۳، لایبفرید ۱۹۹۳، البر ۱۹۹۵). چیزی که اسپرینگ – اندرسون انجام می دهد طبقه بندی ابزار روش شناسی در به دست آوردن یک طبقه بندی از انواع می باشد که ریشه در فرایندهای تجرید  دارد که در این مقاله در مورد سیستمهای مراقبت بهداشتی قابل کاربرد هستند. با این حال اگر روش شناسی را که به عنوان دیدگاهی برای تعیین سیستمهای مراقبت بهداشتی کنار بگذاریم،  نوع شناسی رفاهی به شدت غیر قابل کاربرد می شود. یعنی ابعاد واقعی که اسپرینگ – اندرسون برای تمایز قایل شدن بین سیستمها بکار می گیرند (نامتعادل سازی- لایه بندی، تعامل بین بازار، دولت و خانواده) نمی تواند مبنای اساسی برای تمایز بین ویژگیهای اصلی سیستمهای مراقبت بهداشتی را تامین کند. در کل، نکته اینجاست که در یک کشور مطرح شده نوع رژیم رفاهی متفاوت از بخشهای ویژه خط مشی اجتماعی می باشد. در نتیجه، کافی نیست که به هنگام بررسی سیستمهای مراقبت بهداشتی  فقط رژیم رفاهی را مشخص کنیم . در عوض، یک نوع شناسی مجزا و ویژه برای سیستمهای مراقبت بهداشتی مورد نیاز است.

چیزی که در دیدگاه اسپرینگ- اندرسون وجود ندارد این است که زمانی که این دیدگاه را در مورد سیستمهای مراقبت بهداشتی بکار می گیریم، نوعی نگرانی درباره سرویس های مراقبت بهداشتی  و اجتماعی بوجود می آید (آلبر ۱۹۹۵، موران ۲۰۰۰، بامبرا ۲۰۰۵ و واندیت ۲۰۰۹). در حالی که حوزه های دیگر دولت رفاهی مانند پانسیون ها یا طرحهای اشتغال در کل به نقل و انتقال مالی تمرکز دارند، وظیفه اصلی سیستمهای مراقبت بهداشتی تامین خدمات بهداشتی می باشد. همچنین، معیار سیستم مراقبت بهداشتی در چهار چوبهای روش ایده آل –ویژه مراجعه به ابعاد دیگری به غیر از ابعاد بکار گرفته شده در سیستمهای رفاهی را ملزم می دارد. این موضوع درباره داده های موجود نیز که برای تحلیل دولتهای رفاه مورد استفاده قرار می گیرند درست می باشد بجز در مورد مزیت های بیماری ،این موضوع بینش کافی  در مورد جنبه های مهم تامین مراقبت بهداشتی را پیشنهاد نمی کند.

جالب اینجاست که در مجموعه ای از نشریات اخیر، بامبرا (۲۰۰۴، ۲۰۰۵) تلاش می کند تا این نوع شکاف تحلیلی را با اتخاذ مفهوم اسپرینگ – اندرسون در مورد نامتعادل سازی ببندد. مطابق پژوهشهای بامبرا، نامتعادل سازی بهداشتی ممکن است بر حسب این امر تعیین شود که میزان دسترسی افراد به مراقبت بهداشتی به جایگاه بازار انها و نیز به این امر بستگی دارد که یک کشور تا چه حدی خدمات بهداشتی ارائه میدهد. وی سه معیار بخصوص را طراحی می کند که عبارتند از : میزان سرمایه گذاری خصوصی، میزان تامین مالی خصوصی و دسترسی کلی فراهم شده توسط سیستم مراقبت بهداشتی عمومی. با تمرکز کردن برروی مسئله تامین، این امکان بوجود آمده است که ناهماهنگی داخلی در بین کشورها را در ارتباط با تامین منافع نقدی و خدمات تعیین کنیم. با این حال ، شاخص ها و دامنه موارد انتخاب شده توسط بامبرا برای ایجاد یک نوع شناسی قوی در مورد سیستمهای مراقبت بهداشتی کافی نیستند .

برخی از گونه شناسی های قدیمی در انتخاب معیارها سازنده هستند چرا که ویژگیهای اصلی سیستمهای مراقبت بهداشتی را پوشش می دهند. پیش از این در سال ۱۹۷۳ ، فیلد چهار نوع ایده آل را معرفی کرده است که عبارتند از : سیستم بهداشتی ائتلافی (دارای درجه بالایی از تامین خدمات بهداشتی و خودمختاری زیاد برای حرفه پزشکی)، سیستم بیمه بهداشتی (دارای سهم بالا در سرمایه گذاری توسط پرداخت کنندگان شخص ثالث و خودمختاری قوی برای پزشکان)، سیستم خدمات بهداشتی (جایی که دولت در ترکیب با درجه بالایی از خودمختاری شغلی بیشترین تسهیلات را داراست)، سیستم بهداشتی اجتماعی (جایی که همه تسهیلات توسط دولت کنترل می شوند) در حالی که نوع شناسی فیلد (۱۹۷۳) بر اساس دو بعد اصلی (مالکیت و خودمختاری پزشکان) می باشد، یک تمایز دیگر توسط تریس (۱۹۷۸) بین مساعدت عموم ، بیمه بهداشتی و خدمات بهداشتی ملی ، فقط بر اساس واحد سازمانی اصلی می باشد که با تاثیر امریکا در یک گروه به عنوان اطریش یا اسپانیا  خوشه بندی شده است.

حدود دوه سال بعد ، دو نوع شناسی دیگر با تاکید بر “مبنای عنوان گذاری” و “نقش دولت” وارد بحث شدند. فرنک و دونابدین (۱۹۸۷) یک نوع شناسی مداخله دولت در مراقبت پزشکی را پیشنهاد کردند که بر اساس دو بعد استوار بود: اول، شکل کنترل دولت در ایجاد مراقبت پزشکی ( که به عنوان درصدی از همه هزینه ها در مراقبت پزشکی اندازه گیری می شود) و دوم، مبنایی برای قابلیت جمعیت (شهروندی، کمک ها یا فقر). اولین بعد از این مسئله ارتباط دولت با تامین کننده های مراقبت بهداشتی را نشان می دهد و دومین بعد نیز نشان دهنده ارتباط دولت با ذینفع های بالقوه می باشد. در حالی کهads

درباره نویسنده

cloner 112 نوشته در خرید مقاله | انجام مقاله|انجام پایان نامه|چاپ مقاله|اکسپت| پروژه آنلاین|انجام مقاله در تهران دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *