چاپ مقاله ارزیابی حرارتی ساختمانها بر اساس رفتار ساکنین و روش آسایش حرارتی تطبیقی

1

چاپ مقاله ارزیابی حرارتی ساختمانها بر اساس رفتار ساکنین و روش آسایش حرارتی تطبیقی

چکیده

روش تطبیقی روشهای پایداری را برای ساکنین در جهت به دست آوردن آسایش حرارتی با استفاده از استراتژیهایی تهویه و هواسازی طبیعی (باز کردن و بستن پنجره ها)، لباسهای مناسب و سایبان توسعه می دهد. روش تطبیقی زمانیکه برای ماژول های مسکن معمولی به کار می رود زمان مورد نیاز برای گرم کردن یا سرد کردن مکانیکی را در مقایسه  با روش اساسی انرژی معمولی(دقیق) تا بیش از نیم کاهش می دهد. این مطالعه برای چهار ماژول آزمایشی واقع در نیوکاسل، استرالیا انجام گرفته که چهار نوع مختلف دیوار کشی (آجر توخالی، آجر توخالی عایق دار، روکاری آجری عایق دار و روکاری آجری معکوس عایق دار) را مشروط به دامنه ای از شرایط فصلی در آب و هوای معتدل ترکیب می کند

۲۰۱۷ نویسندگان. انتشار یافته توسط الزویر B.V

بررسی دقیق تحت مسئولیت کمیته سازماندهی AREW 2017

کلمات کلیدی: آسایش حرارتی تطبیقی، شبیه سازی حرارت ساختمان، رفتار ساکنین

مقدمه

ساختمانها باعث انتشار تقریباً یک سوم از گازهای گلخانه ای (GHG) و دو پنجم باران اسیدی می شوند. ۱ این تا حد زیادی به خاطر ۴۰ درصد از کل انرژی جهان به کار رفته برای عملیات و ساخت و ساز ساختمانی است که عمدتاً از سوختن سوختهای فسیلی به وجود آمده اند. ۲

کاهش میزان تأثیر گرم شدن جهانی و تغییر آب و هوا می تواند با کاهش مصرف انرژی به دست آید. برای مقابله با تغییرات آب و هوا و گرمایش جهانی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای،  روش شبیه سازی حرارتی دقیقی مورد نیاز است تا به طراحی ساختمانهایی با انرژی کافی و کاهش ظرفیتهای گرمایشی و خنک سازی در جهت رسیدن به آسایش حرارتی قابل قبول برای ساکنین کمک کند.

رفتار ساکنین تأثیر زیادی بر عملکرد حرارتی کلی دارد، به خاطر اینکه آنها می توانند با محیطشان سازش یافته و با:بستن پرده ها جهت جلوگیری از گرم شدن اتاقها از آفتاب تابستانی، تنظیم سایبان و تهویه در صورت نیاز، استفاده از فن ها و تهویه هوای مطبوع مؤثر انرژی با تنظیمات ترموستات مناسب؛ نوشیدن آب فراوان و بستن آن زمانیکه مورد استفاده نیست و تغییر لباسها مطابق با محیط پیرامون (لباس های گرمتر در زمستان و سبکتر در تابستان) در مصرف انرژی صرفه جویی کنند.

حوزه پیش بینی رفتار ساکنین برای ارزیابی عملکرد حرارتی ساختمانهای کامل نیاز به تحقیقات بیشتری دارد به خاطر اینکه تا به امروز تحقیقات در این حوزه محدود اند. روش ارزیابی فیزیولوژیکی، ارزیابیهای رفتاری و روانشناختی فرآیند آسایش حرارتی تطبیقی مشخص می کند که تطبیق فیزیولوژیکی بعد اصلی در کمک به ایجاد محیط حرارتی قابل قبول و مناسب به شمار می رود در حالی که دو تطبیق دیگر، یعنی رفتاری و روانشناختی، ارزیابیهای مشابهی را به اشتراک می گذارند. ۳

ساکنان با کنترل فردی بیشتر بر محیطشان تمایل دارند تا دامنه وسیع تری از دماهای داخلی را تحمل کنند. به طور متوسط، آنها دمای عملیاتی پایین تر ۲٫۶۰ درجه سانتیگراد را تحمل می کنند و انگیزه کمتری را برای تغییر محیط فعلی شان (با استفاده از تهویه هوای مطبوع) در مقایسه با آنهایی که کنترل فردی ندارند نشان می دهند. توصیه می شود که ساکنان فرصتی برای تعامل با محیط حرارتی شان از طریق پنجره ها و درب های باز شدنی، فن های کم انرژی و به حداقل رساندن کاربرد سیستمهای خنک کننده/گرمایشی قابل کنترل داشته باشند.

این مقاله روش جدیدی را ارائه می دهد که به ساکنین این فرصت را می دهد تا به جای اینکه متکی بر خنک کننده و گرمایش مکانیکی باشند با دامنه وسیعی از شرایط آب و هوایی انطباق پیدا کنند.

چاپ مقاله،انجام مقاله،اکسپت،انجام مقاله درتهران،خرید مقاله،انجام مقاله در تهران،بهترین موسسه انجام مقاله،خریدمقاله علمی،انجام مقاله علمی،مقاله نویسی،انجام مقاله نویسی،اکسپت مقاله،انجام مقاله در ایران،انجام مقالات علمی پژوهشی،انجام مقاله به شرط اکسپت،انجام مقاله ایمپکت دار،خرید مقاله ایمپکت دار،خرید مقاله

  1. روش شناسی

مشاهدات به دست آمده از ماژول های آزمایشی مسکن با مقیاس کامل و نتایج حاصل از یک نرم افزار AccuRate  (دقیق) برای ارزیابی عملکرد حرارتی ماژول ها، به همراه مدل آسایش حرارتی تطبیقی به کار رفته در این تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار می گیرند.

  • ماژوالهای آزمایشی با مقیاس کامل

در مرکز تحقیقاتی برتر برای انرژی در دانشگاه نیوکاسل، استرالیا مبادرت به یک برنامه تحقیقاتی گسترده برای دهه های گذشته در زمینه عملکرد حرارتی خانه استرالیایی شد. این شامل ساخت و ساز و نظارت بر رفتار و عملکرد چهار ماژول مسکونی با مقیاس کامل تحت شرایط مختلف آب و هوایی است. همه ماژول ها دارای یک نقشه اشکوب مربعی هستند و در شکل ۱ نشان داده شده اند.

1 Comment
  1. نوحه و مداحی says

    سایتتون حرف نداره

Leave A Reply

Your email address will not be published.