no-img
خرید مقاله | انجام مقاله | نگارش پایان نامه | بهترین موسسه انجام پایان نامه |انجام پایان نامه | چاپ مقاله |اکسپت مقاله | پروژه آنلاین | انجام مقاله در تهران

چاپ مقاله بازیابی نفت سنگین افزایش یافته در مغزه های ماسه سنگ با استفاده ازنانو سیالهای TiO2 | خرید مقاله | انجام مقاله | نگارش پایان نامه | بهترین موسسه انجام پایان نامه |انجام پایان نامه | چاپ مقاله |اکسپت مقاله | پروژه آنلاین | انجام مقاله در تهران


خرید مقاله | انجام مقاله | نگارش پایان نامه | بهترین موسسه انجام پایان نامه |انجام پایان نامه | چاپ مقاله |اکسپت مقاله | پروژه آنلاین | انجام مقاله در تهران
انجام پروژه

Untitled Document

ادامه مطلب

چاپ مقاله بازیابی نفت سنگین افزایش یافته در مغزه های ماسه سنگ با استفاده ازنانو سیالهای TiO2


چاپ مقاله بازیابی نفت سنگین افزایش یافته در مغزه های ماسه سنگ با استفاده ازنانو سیالهای TiO2

موسسه علوم نانو و فناوری نانو (INST)، و ‡ گروه مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه شریف فناوری، پست الکترونیک ۱۱۱۵۵-۱۶۳۹، تهران، ایران

چکیده:

اناتاز و بی نظمی نانوذرات TiO2 به منظور بهبود بازیابی نفت سنگین از مغزه های ماسه سنگ مورد استفاده قرار گرفت. قبل از انجام غرقاب های هسته، پایداری نانوذرات در شوری های مختلف با استفاده از پتانسیل ζ و روشهای ابنفش-قابل دید (UV-vis) مورد ازمایش قرار گرفت. درحالیکه آب تنها ۴۹ درصد از روغن در آزمایش های غرقاب مغزه را باز یافت، ۰٫۰۱ درصد محلول ساختار آناتاز، ۸۰ درصد روغن را پس از تزریق دو حجم حفره در شرایط مطلوب بازیابی. برای درک مکانیزم مسئول در بازیابی اصلاحی، اندازه گیریهای زاویه تماس در سطح سنگ قبل و بعد از درمان با محلول نانوذرات انجام شدند. اندازه گیری های زاویه تماس نشان داد که رسوبات

سان تشکیل شد که منجر به رخداد اتصال شد. این نتایج امکان استفاده از TiO2 دربازیابی روغن افزایش یافته (EOR) را نشان داد؛ با این حال، تحقیق بیشتر برای غلبه بر رسوب چند نانوذرات بر روی حفره ها ضروری است.

انجام مقاله،چاب مقاله،اکسپت مقاله،انجام مقاله درتهران،خرید مقاله،انجام مقاله در تهران،بهترین موسسه انجام مقاله،خریدمقاله علمی،انجام مقاله علمی،مقاله نویسی،انجام مقاله نویسی،اکسپت مقاله،انجام مقاله در ایران،انجام مقالات علمی پژوهشی،انجام مقاله به شرط اکسپت،انجام مقاله ایمپکت دار،خرید مقاله ایمپکت دار،خرید مقاله،چاپ و اکسپت،چاپ مقاله،بهترین موسسه انجام مقاله،

۱ مقدمه:

در بسیاری از مخازن جهان، تقریبا دو سوم ازروغن در جای خود نمی تواند به وسیله روش های تولید متعارف بازیابی    شود. از این رو، پتانسیلی عظیم برای تکنیک های بازیابی روغن افزایش یافته (EOR) در میدان های بالغ نفت وجود دارد. از آنجا که روش های بازیابی غرقابه نسبتا ارزان هستند، انتخاب های مناسبی برای EOR پس از دوره تولید اولیه هستند. راندمان فرآیند غرقابه می تواند با استفاده از برخی عوامل شیمیایی مانند قلیایی، سورفکتانت ها و پلیمرها افزایش یابد. وقتی این مواد شیمیایی به آب تزریقی اضافه می شوند, رطوبت سطح سنگ می تواند به حالت آب مرطوب بیشتر تغییر یابد. پلیمرها ویسکوزیته  آب تزریقی را افزایش میدهند و می توانند راندمان روبش را در مخازن روغنی ویسکوزیته و ناهمگون بهبود بخشند. سورفکتانت ها عمدتا به منظور کاهش تنش دورویه به کارگرفته میشوند، تحرک اضافی نفت که درابتدا توسط نیروهای مجرا در ماتریس سنگ گیرافتاده است. مشکلات بحرانی استفاده از پلیمرها در مخازن، تخریب شیمیایی و حرارتی پلیمر هستند. علاوه براین، پلیمرهای معمولی استفاده شده در کاربرد های غرقابی، وزن مولکولی ۱۰ تا ۲۵ میلیون دکا را دارا هستند که باعث ایجاد مشکلاتی در مخازن کم نفوذپذیر میشوند. فرایندهای غرقابی سورفکتانت در شوری سخت و حرارت های بالا به چالش کشیده میشوند که فقدان اثربخشی و اتصال  ممکن را افزایش میدهند. علاوه براین، سورفکتانت های قراردادی EOR نیز به هیدرولیز حساس هستند. بنابراین، نیاز به توسعه مواد مقرون به صرفه جدید برای مخازن با حرارت بالا، سختی بالا، و نفوذپذیری کم است. فناوری نانو می تواند بر روش های EOR محیط زیستی بیشتر، ارزانتر و کارآمدتر تاثیر داشته باشد. به طور کلی قطرهای منافذ در مخازن نفت طبیعی به ترتیب میکرومترها هستند؛ بنابراین، نانوذرات می توانند از آنها عبورکنند. علاوه براین، نانوذرات دارای نسبت سطح/حجم عظیمی هستند که انرژی سطح را افزایش می دهد. جذب مواد فعال بر روی یک سطح جامد می تواند انرژی سطح و رطوبت سیستم را تغییر دهد. به تازگی، نانو سیالهایی برای EOR درآزمایشگاه معرفی شده و استفاده می شوند. توسعه یک روش کاتالیزوری برای بازیابی    قیربه کمک نانوذرات کلوئیدی فلزات (W، Ni و Mo) که در آب پخش می شوند، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج اثربخشی نانوکاتالیزورها درکاهش ویسکوزیته  قیر نسبت به مواردی که هیچ نانوذراتی درآنها وجود ندارند را نشان داد. پاناپاتی و همکاران  پراکندگی آب نانوهیبردهای پلیمر مبتنی بر SiO2-اتیلن-اکسید را توسعه دادند. اگرچه این نانوهیبرد ها در ویسکوزیته  بالا در تغلیظ تعیین شده تقطیر نشدند، نویسندگان پیشنهاد کردند که پلیمرهای سنگین مولکولی و یک تراکم پیوندی بالاتر می تواند منجر به یک ویسکوزیته  بهبود یافته شود. جو و همکاران آزمایش های جذب لیپوفیبیک و نانوذرات پلی استیلیک هیدرولیکی (LHPNs) را برای تایید تغییرات رطوبت سطح ماسه سنگ انجام دادند. آنها نتیجه گرفتند که نانوذرات پلیسیلیکون عوامل مؤثری برای EOR تزریق آب  هستند۱۱-۱۳٫ نانوذرات سیلیس هیدرولیکی مورد استفاده قرار گرفتند و برخی پارامترهای تأثیرگذار برفرآیندهای EOR، شامل اندازه وغلظت نانوذرات، رطوبت مغزه اولیه و درجه حرارت توسط هندرنینگرت  و همکاران مورد مطالعه قرارگرفت. آنها به این نتیجه رسیدند که بازیابی نفت به خاطر nano-EOR، با افزایش دما وهمچنین کاهش اندازه نانوذرات و میزان تزریق نانو سیال افزایش می یابد. علاوه براین، آنها به بالاترین میزان بازیابی نفت و بهره وری جابجایی از سنگ های نیمه-مرطوب رسیدند.درباره نویسنده

cloner 205 نوشته در خرید مقاله | انجام مقاله | نگارش پایان نامه | بهترین موسسه انجام پایان نامه |انجام پایان نامه | چاپ مقاله |اکسپت مقاله | پروژه آنلاین | انجام مقاله در تهران دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *