no-img

خرید مقاله | انجام مقاله|انجام پایان نامه|چاپ مقاله|اکسپت| پروژه آنلاین|انجام مقاله در تهران
انجام مقاله | چاپ مقاله | خرید مقاله | اکسپت | 02166435682
انجام پروژه

adsads
Untitled Document Screen Resolution Statistics

ادامه مطلب

ZIP
چکیده مقاله فناوری اطلاعات
zip
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۷

چکیده مقاله فناوری اطلاعات


چکیده

امروزه استفاده از فناوری اطلاعات به عنوان ابزاری توانمند مهمترین عامل موثر در افزایش کارایی و اثربخشی سازمان­ها محسوب می گردد و صنایع مختلف به منظور حفظ بقای خود در محیط پر رقابت کنونی و ارتقاء پیامدهای خود در جهت استفاده از این فناوری ها گامهای موثری برداشته اند. از سوی دیگر توجه به موضوع زنجیره ارزش و مدیریت آن، در عصر جهانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و اغلب شرکت ها با توجه به رقابت سنگینی که میان آنها وجود دارد دریافتند بخش خرید آنها می تواند در بازدهی و افزایش کارایی شرکتشان اثر بخشی موثری داشته باشد. اگرچه تاکنون روش های بسیاری در زمینه بهره وری زنجیره تأمین مطرح شده است اما هیچکدام منجر به خلق ارزش نشده است و بسیاری از پروژه ها پس از پایان به ارزش از پیش تعیین شده دست نیافته اند. بنابراین شرکت ها می بایست برای رسیدن به بهره وری مناسب خود به خلق ارزش در زنجیره تأمین بپردازند. هدف از تحقیق حاضر شناسایی و تحلیل زنجیره ها و حلقه های زنجیره ارزش در حوزه IT در سازمان فناوری اطلاعات ایران شهر تهران می­باشد. روش پژوهش با توجه به اهداف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده­ها میدانی و از نظر نحوه اجرا پیمایشی می­باشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه مدیران و سرپرستان سازمان فناوری اطلاعات ایران شهر تهران می باشد. که تعداد آنها حدودا برابر با ۹۳ نفر اعم از زن و مرد می باشد. ابزار مورد استفاده جهت گردآوری دادهای مورد نیاز پرسشنامه می­باشد. اعتبار و پایایی پرسشنامه با روش اعتبار صوری و روش تعیین پایایی آلفای کرونباخ تعیین گردید. حجم نمونه تحقیق ۶۸ نفر و بر اساس فرمول کوکران محاسبه شده است. داده­های گردآوری شده با استفاده از نرم افزارهایspss  و pls مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد پنج مولفه در خلق ارزش در حوزه IT در سازمان فناوری اطلاعات ایران شهر تهران موثر می باشند.

کلید واژه ها: زنجیره تأمین، خلق ارزش، فناوری اطلاعات، تولید محتوا، خدمات آنلاین، زیرساخت ارتباطی، واسط کاربریads

درباره نویسنده

cloner 112 نوشته در خرید مقاله | انجام مقاله|انجام پایان نامه|چاپ مقاله|اکسپت| پروژه آنلاین|انجام مقاله در تهران دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *