no-img
پروژه آنلاین انجام مقاله و انجام پایان نامه|نگارش پایان نامه|مقاله

بایگانی‌های حسابداری | پروژه آنلاین انجام مقاله و انجام پایان نامه|نگارش پایان نامه|مقاله


پروژه آنلاین انجام مقاله و انجام پایان نامه|نگارش پایان نامه|مقاله
انجام پروژه

Untitled Document

مطالب

موضوع : حسابداری
ZIP
تأمین‌ مالی‌ آموزش‌ و پرورش ؛ برنامه اقدام

تأمین‌ مالی‌ آموزش‌ و پرورش ؛ برنامه اقدام


چکیده تأمین‌ مالی‌ آموزش‌ و پرورش در کشور ما با بحران‌ جدی‌ مواجه‌ و‌ سبب شده است تا تهیه برنامه برای تأمین کافی منابع مالی ضرورت یابد. این مقاله گزارش پژوهشی است که در آن برنامه مذکور از طریق پاسخگوئی به پرسش”عناوین و ترتیب اولویت سیاست ها و اقدام های مرتبط با تأمین مالی آموزش و پرورش از نظر خبرگان و صاحب نظران کدامند؟“، تدوین شده است. در این راستا [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 183   نویسنده : cloner
ZIP
کنترل کیفیت داخلی: نقش خدمات مالیاتی ارائه شده-توسط حسابرس

کنترل کیفیت داخلی: نقش خدمات مالیاتی ارائه شده-توسط حسابرس


چکیده: ما پیشنهاد می کنیم که خدمات مالیاتی- ارائه شده توسط حسابرس (مالیات NAS)، کنترل کیفیت داخلی را با تسریع آگاهی شرکت حسابرسی از مواد معاملات مهم برای به صورتهای مالی ارتقا می دهد. با استفاده از داده های۲۰۰۴-۲۰۱۲، شواهد قوی پیدا کردیم که نشان می داد شرکتهای خرید کننده مالیات NAS به میزان قابل توجهی کمتر احتمال داردکه ضعف مهمی را آشکار کنند که این نتیجه به دلیل اختلال [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 241   نویسنده : cloner
ZIP
تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر ساختار سرمایه و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بوس اوراق بهادارتهران

تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر ساختار سرمایه و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بوس اوراق بهادارتهران


چکیده ساختار سرمایه به عنوان مهمترین پارامترموثربر ارزش گذاری وجهت گیری بنگاه های اقتصادی در بازارهای سرمایه مطرح می باشدکه ضمن حفظ و افزایش سود آوری ,تداوم فعالیت انها را تضمین می نماید.تحقیق حاضر به دنبال این است کا تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر ساختار سرمایه وسوداوری شرکتها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نماید. پژوهش پیش رو از لحاظ هدف کاربردی بوده و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 207   نویسنده : cloner
ZIP
تاثیر عکس¬العمل بازار در برابر نگهداشت وجه نقد مازاد

تاثیر عکس¬العمل بازار در برابر نگهداشت وجه نقد مازاد


چکیده: این پژوهش با هدف بررسی عکس¬العمل بازار در برابر نگهداشت وجه نقد مازاد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۹۳ صورت گرفت. پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی می¬باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۳ می¬باشد .روش جمع آوری داده¬ها بر اساس بانک‌های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت اینترنتی این سازمان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۸ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 188   نویسنده : cloner
ZIP
محتوای اطلاعاتی کیفیت درآمدها از سیاستهای سود سهام و قیمت گذاری حسابرسی

محتوای اطلاعاتی کیفیت درآمدها از سیاستهای سود سهام و قیمت گذاری حسابرسی


چکیده مطالعات جدید سودهای را نشان می دهند که مربوط به درآمدهایی با کیفیت بالا هستند. مطالعه ما از طریق بررسی اطلاعات سودهای مربوط به ارزیابی حسابرس از کیفیت درآمدهای مشتری ادبیات را توسعه می دهد. نتایجی که از مطالعات ما به دست آمد نشان می دهند که حسابرسان برای مشتریان که سود سهام را پرداخت می کنند نسبت به مشتریان بدون پرداخت سودهای سهام دستمزدهای پایین تری را محاسبه می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 210   نویسنده : cloner
TXT
روشهای هزینه یابی موجودی کالا تحت سیستم ادواری

روشهای هزینه یابی موجودی کالا تحت سیستم ادواری


روشهای هزینه یابی موجودی کالا تحت سیستم ادواری در تعیین هزینه ی کالای فروش رفته و نیز هزینه موجودی کالا در پایان دوره، معمول است که از فرضیه ای در ارتباط با جریان هزینه های کالا در درون شرکت ، استفاده شود. ۳ فرضیه رایج برای تعیین هزینه کالای فروش رفته عبارتند از : به ترتیب ورود ( FIFO) ، به ترتیب عکس ورود (LIFO)  و متوسط هزینه تمام شده. روش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۸ / شهریور / ۱۳۹۷   بازدید : 543   نویسنده : cloner
TXT
کاربرد مهندسی مقاله ارزش در طراحی واجرای آبراهه سدونیروگاههای تلمبه ذخیره ای( مطالعه موردی پروژه سیاه بیشه)

کاربرد مهندسی مقاله ارزش در طراحی واجرای آبراهه سدونیروگاههای تلمبه ذخیره ای( مطالعه موردی پروژه سیاه بیشه)


کاربرد مهندسی ارزش در طراحی واجرای آبراهه سدونیروگاههای تلمبه ذخیره ای( مطالعه موردی پروژه سیاه بیشه) چکیده: سدها و نیروگاه سیاه بیشه اولین پروژه سد و نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای در ایران می باشد. محل پروژه  در ۱۲۵ کیلومتری شمال تهران واقع در استان مازندران می باشد که به دلیل نزدیکی به روستای سیاه بیشه به همین نام خوانده می شود. اهداف این پروژه ایجاد تعادل در شبکه برق مصرفی کشور در ساعت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۲ / خرداد / ۱۳۹۷   بازدید : 920   نویسنده : cloner
ZIP
مقاله جهانی شدن فرهنگی و اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی

مقاله جهانی شدن فرهنگی و اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی


مقاله جهانی شدن فرهنگی و اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی چکیده: مصرف گرایی، دین جوامع قرن حاضر محسوب می شود و کانون خانواده، معبد و پرستشگاه مجسم دین مذکور به حساب می آید. گر چه مصرف کالاها و خدمات در دوران پیشین حیات بشر نیز وجود داشته است، ولی در قرون جدید، مصرف صرفاً محدود به رفع نیازها برای حفظ بقا نبوده و با مقاصد و نیت های دیگری نیز همراه شده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / خرداد / ۱۳۹۷   بازدید : 1045   نویسنده : cloner
DOC
مقاله بررسی عوامل موثر بر وفاداری مقاله مشتریان در صنعت بانکداری “مطالعه موردی شعب منطقه یک بانک ملت ایران”
50,000 ریال

مقاله بررسی عوامل موثر بر وفاداری مقاله مشتریان در صنعت بانکداری “مطالعه موردی شعب منطقه یک بانک ملت ایران”


مقاله بررسی عوامل موثر بر وفاداری مقاله مشتریان در صنعت بانکداری "مطالعه موردی شعب منطقه یک بانک ملت ایران" چکیده:   هدف این پژوهش بررسی رابطه میان ویژگی های کیفی خدمات ،ارزش مشتری و رضایتمندی مشتری و اعتماد مشتری بر وفاداری مشتری در نظام بانکی کشوراست روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق، پیمایشی و از نوع همبستگی - مدل معادلات ساختاری بوده است. با توجه به تعداد اعضای جامعه آماری نامحدود (حدوداً [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۱ / فروردین / ۱۳۹۵   بازدید : 1339   نویسنده : cloner