no-img
پروژه آنلاین انجام مقاله و انجام پایان نامه|نگارش پایان نامه|مقاله

بایگانی‌های مدیریت | پروژه آنلاین انجام مقاله و انجام پایان نامه|نگارش پایان نامه|مقاله


پروژه آنلاین انجام مقاله و انجام پایان نامه|نگارش پایان نامه|مقاله
انجام پروژه

Untitled Document

مطالب

موضوع : مدیریت
ZIP
بررسی ارتباط میان انحراف از روند تقاضای حقیقی پول و تورم در اقتصاد ایران

بررسی ارتباط میان انحراف از روند تقاضای حقیقی پول و تورم در اقتصاد ایران


تقاضای پول و تورم هر دو از مهم ترین مباحث اقتصاد کلان و اقتصاد پولی می باشند. در این پایان نامه به بررسی ارتباط میان انحراف از روند تقاضای حقیقی پول و تورم در اقتصاد ایران و در قالب الگوی تعادل عمومی سیدراسکی پرداخته می شود. به منظور تعریف متغیر تقاضای پول حقیقی از تعریف محدود پول یعنی حجم پول استفاده شده که با تقسیم بر شاخص قیمت کالا و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 377   نویسنده : cloner
ZIP
«مدل اجرایی مدیریت کیفیت جامع محصولات در مؤسسات صنعتی ایران» «نمونه مورد مطالعه شرکت آونگان اراک»

«مدل اجرایی مدیریت کیفیت جامع محصولات در مؤسسات صنعتی ایران» «نمونه مورد مطالعه شرکت آونگان اراک»


چکیده مدیریت کیفیت جامع به نحو چشم¬گیری اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داده است و تثبیت استانداردهای کیفیت متنوع و تکاپوی کارخانجات بزرگ در حصول این دست استانداردها و فشار رقابت در بازارهای جهانی بر این امر مهم تأکید می‌ورزند. لذا هدف از این پژوهش طراحی مدل اجرایی مدیریت کیفیت جامع محصولات در مؤسسات صنعتی ایران بوده است.داده های این پژوهش با استفاده از پرسش نامه از بین ۱۸۷ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 364   نویسنده : cloner
ZIP
مولفه های مدرنیته و پست مدرنیته در ساختارمدیریت آموزشی

مولفه های مدرنیته و پست مدرنیته در ساختارمدیریت آموزشی


چکیده: هدف پژوهش، بررسی مولفه های مدرن و پست مدرن در ساختارمدیریت آموزشی می باشد. راهبرد این تحقیق کیفی و راهکار اجرایی به صورت اسنادی و رویکرد آن روش توصیفی تحلیلی است. تحقیق حاضر شاخصه‌ها و مولفه های مدیریت آموزشی در دو مکتب مدرنیسم و پست مدرن مورد واکاوی قرار می‌دهد، نتایج تحقیق نشان داد که در مدرنیسم بحث روی انسجام است اما پست مدرن می گوید آنچه که مدرنیسم ساخته [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 179   نویسنده : cloner
ZIP
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در بین کارکنان واساتید دانشگاه آزاداسلامی واحدبوکان

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در بین کارکنان واساتید دانشگاه آزاداسلامی واحدبوکان


چکیده: نیت اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در بین کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان است.گرایش این پژوهش کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع تحقیقات پیمایشی و از نظر روش تحلیل داده ها از نوع همبستگی محسوب می شود. برای گردآوری داده ها در این پژوهش، از ابزار پرسشنامه شده استفاده شده است. همچنین، جامعه آماری این پژوهش کارکنان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 200   نویسنده : cloner
ZIP
رابطه تعهد مدیران به بازاریابی داخلی با نگرش شغلی کارکنان شعب بانک مسکن استان البرز: تبیین نقش میانجی‌گر شیوه‌های بازرگانی

رابطه تعهد مدیران به بازاریابی داخلی با نگرش شغلی کارکنان شعب بانک مسکن استان البرز: تبیین نقش میانجی‌گر شیوه‌های بازرگانی


چکیده نگرش شغلی مفهومی است که تصورات مثبت و منفی فرد درباره کار و جنبه‌های مختلف محیط کاری‌اش را نشان می‌دهد. وجود نگرش خوب و مثبت در کسب موفقیت‌های فردی و سازمانی اهمیت دارد. از این رو مطالعه نگرش شغلی و عوامل موثر بر آن از ضروریات امر در سازمان‌های مختلف خدماتی، صنعتی و غیره است. لذا در پژوهش حاضر به بررسی رابطه تعهد مدیران به بازاریابی داخلی با نگرش شغلی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 216   نویسنده : cloner
ZIP
سنجش و رتبه بندی عوامل موثر بر کارافرینی سازمانی با استفاده از مدل MADM

سنجش و رتبه بندی عوامل موثر بر کارافرینی سازمانی با استفاده از مدل MADM


توسعه فعالیت‌‌‌های کارآفرینانه می‌تواند به رشد نوآوری، ایجاد محیط رقابتی، توسعه اقتصادی و ایجاد شغل در یک جامعه کمک کند. سازمان‌ها باید شرایطی را فراهم آورند که در کل سازمان، جو و روحیه کارآفرینی حکم فرما شده و افراد بتوان اند به طور فردی و گروهی، در سازمان به فعالیت¬های کارآفرینانه بپردازند. در مطالعه پیش‌ رو به بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی پرداخته شد اهمیت عوامل موثر با تکینک‌های [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۸ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 186   نویسنده : cloner
ZIP
تجزیه و تحلیل اجرای شیوه های موثر مدیریت پسماند در پروژه های ساخت و ساز و سایت ها

تجزیه و تحلیل اجرای شیوه های موثر مدیریت پسماند در پروژه های ساخت و ساز و سایت ها


در این مقاله، اجرای شیوه های مدیریت موثر پسماند در پروژه های ساخت و ساز و سایت ها ، با استفاده از داده ها ی یک نظرسنجی پاسخ داده شده توسط ۷۴ شرکت ساخت و ساز اسپانیایی مستقر در کاتالونیا تجزیه و تحلیل شد. مشخص شد که رایج ترین شیوه های اجرا روی سایت عبارت بودند از: نظافت و نظم در سایت، ذخیره سازی درست مواد اولیه و اولویت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 209   نویسنده : cloner
TXT
انجام مقاله بررسی تاثیرفناوری اطلاعات برمدیریت دانش

انجام مقاله بررسی تاثیرفناوری اطلاعات برمدیریت دانش


انجام مقاله بررسی تاثیرفناوری اطلاعات برمدیریت دانش مقدمه موضوع استفاده از فناوری اطلاعات یکی از موضوعات اصلی و اساسی است که محققان در تلاش هستند تا بیشتر به آن بپردازند و جنبه های مختلف آنرا مورد مطالعه قرار دهند و با نتایج آنها کاربردهای فناوری اطلاعات را در سازمانها و سازماندهی شغل های گوناگون گسترش بخشند. بیشترین ارزش فناوری اطلاعات در مدیریت دانش ، افزایش قابلیت دسترسی به دانش و تسریع انتقال آن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۲ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 486   نویسنده : cloner
TXT
اثربخشی آموزش مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب بر میزان خودکنترلی و سخت رویی در کارکنان شهرداری(مطالعه موردی: کارکنان شهرداری منطقه ۴ شهر تهران)

اثربخشی آموزش مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب بر میزان خودکنترلی و سخت رویی در کارکنان شهرداری(مطالعه موردی: کارکنان شهرداری منطقه ۴ شهر تهران)


اثربخشی آموزش مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب بر میزان خودکنترلی و سخت رویی در کارکنان شهرداری(مطالعه موردی: کارکنان شهرداری منطقه ۴ شهر تهران) چکیده هدف پژوهش حاضر تأثیر آموزش مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب بر میزان خودکنترلی و سخت رویی درکارکنان شهرداری منطقه ۴ شهر تهران می باشد. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا، نیمه آزمایشی با گروه کنترل بود . بدین منظور ۳۰ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 487   نویسنده : cloner
ZIP
نگارش مقاله نقش هویت اداری بر بهره وری منابع انسانی

نگارش مقاله نقش هویت اداری بر بهره وری منابع انسانی


نگارش مقاله نقش هویت اداری بر بهره وری منابع انسانی   چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی اثر هویت اداری بر  و مسئولیت اجتماعی است. این پژوهش بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان بانک ملی استان کرمان به تعداد ۴۲۰ نفر در سال ۱۳۹۴ بودند که از میان آن ها نمونه ای به حجم ۱۸۰ نفر به روش نمونه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۸ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 433   نویسنده : cloner
TXT
چاپ مقاله ارزیابی تاثیر ادراک مشتری از مزیت نسبی خدمات پرداخت تلفن همراه بر قصد فرد به استفاده از برنامه های رزرو بلیط پرواز (مطالعه موردی مسافران شرکت هواپیمایی کاسپین)

چاپ مقاله ارزیابی تاثیر ادراک مشتری از مزیت نسبی خدمات پرداخت تلفن همراه بر قصد فرد به استفاده از برنامه های رزرو بلیط پرواز (مطالعه موردی مسافران شرکت هواپیمایی کاسپین)


چاپ مقاله ارزیابی تاثیر ادراک مشتری از مزیت نسبی خدمات پرداخت تلفن همراه بر قصد فرد به استفاده از برنامه های رزرو بلیط پرواز (مطالعه موردی مسافران شرکت هواپیمایی کاسپین)   چکیده: امروزه هویت نام تجاری همانند سرمایه برای سازمان و محصولات آن ارزش می آفریند، از این رو ارتقای  نام تجاری در بسیاری موارد به استراتژی سازمان تبدیل می گردد. نام تجاری تصویری از محصولات در بازار است. افرادی که با نام [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۸ / مرداد / ۱۳۹۷   بازدید : 601   نویسنده : cloner
TXT
چاپ مقاله بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر رضایت مشتری وآگاهی از برند محصولات غذایی در مبادلات جهانی زر ماکارونی

چاپ مقاله بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر رضایت مشتری وآگاهی از برند محصولات غذایی در مبادلات جهانی زر ماکارونی


چاپ مقاله بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر رضایت مشتری وآگاهی از برند محصولات غذایی در مبادلات جهانی زر ماکارونی چکیده: هدف این مطالعه بررسی رابطه بین  محبوبیت برند ، آگاهی از برند  و رضایت مشتری   می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و به لحاظ هدف کاربردی است. ازنظر جمع آوری داده ها نیز میدانی تلقی می شود. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد که شامل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / مرداد / ۱۳۹۷   بازدید : 667   نویسنده : cloner
TXT
چاپ مقاله مدیریت استعداد به عنوان سیستمی برای شناسایی، جذب، توسعه وهمسو سازی و نگهداری افراد مستعد، با هدف بهینه کردن توان سازمان به منظور تحقق نتایج کسب وکار

چاپ مقاله مدیریت استعداد به عنوان سیستمی برای شناسایی، جذب، توسعه وهمسو سازی و نگهداری افراد مستعد، با هدف بهینه کردن توان سازمان به منظور تحقق نتایج کسب وکار


چاپ مقاله مدیریت استعداد به عنوان سیستمی برای شناسایی، جذب، توسعه وهمسو سازی و نگهداری افراد مستعد، با هدف بهینه کردن توان سازمان به منظور تحقق نتایج کسب وکار چکیده: مدیریت استعداد به عنوان سیستمی برای شناسایی، جذب، توسعه وهمسو سازی و نگهداری افراد مستعد، با هدف بهینه کردن توان سازمان به منظور تحقق نتایج کسب وکار تعریف شده است. سازمان ها دریافته اند، استعدادها منابعی هستندکه برای دست یابی به بهترین [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / مرداد / ۱۳۹۷   بازدید : 544   نویسنده : cloner
TXT
انجام مقاله بررسی وضعیت مطلوب و موجود عنصر محتوا برای تربیت معلمان فناور از دیدگاه صاحبنظران، اعضای هیات علمی و دانشجویان(پژوهش ترکیبی)

انجام مقاله بررسی وضعیت مطلوب و موجود عنصر محتوا برای تربیت معلمان فناور از دیدگاه صاحبنظران، اعضای هیات علمی و دانشجویان(پژوهش ترکیبی)


انجام مقاله بررسی وضعیت مطلوب و موجود عنصر محتوا برای تربیت معلمان فناور از دیدگاه صاحبنظران، اعضای هیات علمی و دانشجویان(پژوهش ترکیبی)  چکیده:       هدف این پژوهش، شناسایی ویژگی های عنصر محتوا برای تربیت معلمان فناور است. در این پژوهش تلاش شده است تا فاصله بین وضع موجود و مطلوب به منظور ارایه پیشنهادهای کاربردی برای بهبود بخشیدن به برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان بررسی و مقایسه صورت گیرد. این پژوهش ترکیبی است [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / تیر / ۱۳۹۷   بازدید : 861   نویسنده : cloner
ZIP
مقاله جهانی شدن فرهنگی و اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی

مقاله جهانی شدن فرهنگی و اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی


مقاله جهانی شدن فرهنگی و اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی چکیده: مصرف گرایی، دین جوامع قرن حاضر محسوب می شود و کانون خانواده، معبد و پرستشگاه مجسم دین مذکور به حساب می آید. گر چه مصرف کالاها و خدمات در دوران پیشین حیات بشر نیز وجود داشته است، ولی در قرون جدید، مصرف صرفاً محدود به رفع نیازها برای حفظ بقا نبوده و با مقاصد و نیت های دیگری نیز همراه شده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / خرداد / ۱۳۹۷   بازدید : 1031   نویسنده : cloner
TXT
مقاله بررسی و رتبه بندی مهم ترین علل تمایل مصرف کنندگان ایرانی در انتخاب محصولات خارجی (مورد مطالعه لوازم خانگی)

مقاله بررسی و رتبه بندی مهم ترین علل تمایل مصرف کنندگان ایرانی در انتخاب محصولات خارجی (مورد مطالعه لوازم خانگی)


مقاله بررسی و رتبه بندی مهم ترین علل تمایل مصرف کنندگان ایرانی در انتخاب محصولات خارجی (مورد مطالعه لوازم خانگی) چکیده با جهانی شدن روند بازارها و حضور رقبای خارجی در بازار لوازم خانگی موقعیت رقابتی شرکت­های ایرانی با چالش مواجه شده است. در بسیاری موارد محصولات خارجی گوی سبقت را از محصولات داخلی ربوده و مصرف­کنندگان اولویت خرید را به محصولات خارجی می­دهند. از این رو لازم است با نگاهی علمی، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۲ / خرداد / ۱۳۹۷   بازدید : 856   نویسنده : cloner
DOC
مقاله عوامل موثر بر مدیریت منابع آب از دیدگاه کشاورزان دشت سیستان
50,000 ریال

مقاله عوامل موثر بر مدیریت منابع آب از دیدگاه کشاورزان دشت سیستان


مقاله عوامل موثر بر مدیریت منابع آب از دیدگاه کشاورزان دشت سیستان چکیده:    هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت منابع آب از دیدگاه کشاورزان دشت سیستان است. روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد و به لحاظ گردآوری داده‌ها از نوع غیر آزمایشی و بر مبنای هدف از نوع کاربردی است. ۹۸۰۰ نفراز  کشاورزان شهرستان نیمروز به عنوان جامعه آماری این تحقیق انتخاب شدند و با استفاده از نمونه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / خرداد / ۱۳۹۷   بازدید : 948   نویسنده : cloner
ZIP
مقاله بررسی نحوه ترکیب تیپ‌های شخصیتی مایرز بریگز( MBTI) و تشکیل تیم فروش ایده آل

مقاله بررسی نحوه ترکیب تیپ‌های شخصیتی مایرز بریگز( MBTI) و تشکیل تیم فروش ایده آل


مقاله بررسی نحوه ترکیب تیپ‌های شخصیتی مایرز بریگز( MBTI) و تشکیل تیم فروش ایده آل نام نویسنده: کیارش عباس زاده Kiarash Abbaszadeh چکیده: امروزه با پیچیده تر شدن مسائل، سازمان‌ها به استفاده گسترده از تیم‌ها روی آورده اند. تیپ نمای شخصیتی مایرزبریگز (MBTI) به عنوان ابزاری معرفی می‌گردد که می‌تواند کاربردها و شرایط مختلفی را از جمله ارتقای مهارت­های رهبری، مدیریت دیگران، سازماندهی وظایف، تشکیل و مدیریت تیم‌ها، آموزش برای مدیران و پرسنل، حل تعارضات، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۷   بازدید : 710   نویسنده : cloner
DOC
دانلودمقاله بررسی تاثیر تنوع ترکیب تیم مدیران عالی بر ایجاد تغییر خط و مشی شرکت صنایع هواپیمایی ایران
0 ریال

دانلودمقاله بررسی تاثیر تنوع ترکیب تیم مدیران عالی بر ایجاد تغییر خط و مشی شرکت صنایع هواپیمایی ایران


دانلودمقاله بررسی تاثیر تنوع ترکیب تیم مدیران عالی بر ایجاد تغییر خط و مشی شرکت صنایع هواپیمایی ایران چکیده :   در این مقاله به بررسی تنوع ترکیب تیم مدیران عالی بر ایجاد تغییر استراتژیک پرداخته می شودتغییرات در چشم انداز سیاسی و روابط جدید بین جهان اول و سوم ، تعریف تازه ای از بازار ، ابزار تولید و محل استقرار منابع انسانی ، مالی و فنی بدست می دهند.تغییرات انفجار آمیز [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۹ / فروردین / ۱۳۹۷   بازدید : 805   نویسنده : cloner
DOC
دانلود مقاله مولفه های تاثیرگزار بر پیاده سازی مدیریت دانش در بانک کشاورزی
50,000 ریال

دانلود مقاله مولفه های تاثیرگزار بر پیاده سازی مدیریت دانش در بانک کشاورزی


دانلود مقاله مولفه های تاثیرگزار بر پیاده سازی مدیریت دانش در بانک کشاورزی چکیده : مدیریت دانش فرآیندی است که به سازمان‌ها کمک می‌کند تا اطلاعات و مهارت‌های مهم را که به عنوان حافظه سازمانی محسوب می‌شود و به طور معمول به صورت سازماندهی نشده وجود دارند، شناسایی، انتخاب، سازماندهی و منتشر نمایند. در این مقاله به بررسی مولفه های تاثیرگزار بر پیاده سازی مدیریت دانش در بانک کشاورزی پرداخته می شود. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / فروردین / ۱۳۹۷   بازدید : 1333   نویسنده : cloner
DOC
دانلود مقاله اثرات جهانگردی بر کیفیت زندگی: مطالعه موردی از شیراز، ایران
50,000 ریال

دانلود مقاله اثرات جهانگردی بر کیفیت زندگی: مطالعه موردی از شیراز، ایران


دانلود مقاله اثرات جهانگردی بر کیفیت زندگی: مطالعه موردی از شیراز، ایران چکیده: آیا جهانگردی به کیفیت زندگی در مقصدهای جهانگردی کمک می کند؟ این مطالعه به بررسی تأثیر جهانگردی بر کیفیت زندگی در شیراز، ایران می پردازد. نتایج نشان می دهند که جهانگردی تأثیر مثبتی بر کیفیت زندگی ساکنین دارد. مطابق با این مطالعه، مشخص شده که قویترین اثرات جهانگردی مربوط به سلامت عاطفی، رفاه اجتماعی، و درآمد و اشتغال است. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۴ / اسفند / ۱۳۹۶   بازدید : 1759   نویسنده : cloner
DOC
دانلود مقاله برنامه ریزی استراتژیک دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران بر اساس خط¬مشی هاروارد (SWOT)
50,000 ریال

دانلود مقاله برنامه ریزی استراتژیک دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران بر اساس خط¬مشی هاروارد (SWOT)


دانلود مقاله برنامه ریزی استراتژیک دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران بر اساس خط مشی هاروارد (SWOT) چکیده : در عصر حاضر تغییر مداوم محیط فعالیت و شرایط رقابت، چالش¬های عمده¬ای در مسیر حیات و فعالیت سازمان¬ها و موسسات تجاری-اقتصادی به وجود آورده است. مواجهه با این شرایط متغیر و فائق آمدن بر چالش¬ها و مشکلات ناشی از آن¬ها، نیازمند برخورداری سازمان¬ها از یک نظام مناسب برنامه¬ریزی و تصمیم¬گیری است و برنامه¬ریزی استراتژیک [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۴ / اسفند / ۱۳۹۶   بازدید : 1349   نویسنده : cloner
DOC
دانلود مقاله روابط بین مسافرت روزانه و سرمایه اجتماعی در بین مردان و زنان در جنوب سوئد
50,000 ریال

دانلود مقاله روابط بین مسافرت روزانه و سرمایه اجتماعی در بین مردان و زنان در جنوب سوئد


دانلود مقاله روابط بین مسافرت روزانه و سرمایه اجتماعی در بین مردان و زنان در جنوب سوئد   چکیده: نیاز اجتماعی برای یک نیروی کار سیار، زمان طی شده برای مسافرت های روزانه وبدنبال آن زمان کارد مجموع را، افزایش می-دهد. هرچند چگونگی تاثیر این موضوع بر روی رفاه فردی و زندگی اجتماعی بطور تعجب برانگیزی کمتر شناخته شده است. ما رابطه ی بین زمان و طریقه ی سفرهای روزانه را مورد تحقیق [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۲ / اسفند / ۱۳۹۶   بازدید : 1194   نویسنده : cloner
DOC
مقاله بررسی ارتباط بین کیفیت پیش بینی مدیریت و حساسیت سرمایه گذاری به جریانات نقدی
50,000 ریال

مقاله بررسی ارتباط بین کیفیت پیش بینی مدیریت و حساسیت سرمایه گذاری به جریانات نقدی


مقاله بررسی ارتباط بین کیفیت پیش بینی مدیریت و حساسیت سرمایه گذاری به جریانات نقدی چکیده: هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین کیفیت پیش بینی مدیریت و حساسیت سرمایه گذاری به جریانات نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ بوده که حجم نمونه با توجه به روش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۱ / فروردین / ۱۳۹۵   بازدید : 839   نویسنده : cloner