no-img
خرید مقاله | انجام مقاله|انجام پایان نامه|چاپ مقاله|اکسپت| پروژه آنلاین|انجام مقاله در تهران

انجام مقاله|چاپ مقاله|اکسپت|خرید مقاله|دانلود مقاله|انجام پایان نامه|نگارش پایان نامه|پروپوزال|


خرید مقاله | انجام مقاله|انجام پایان نامه|چاپ مقاله|اکسپت| پروژه آنلاین|انجام مقاله در تهران
مشاوره انجام مقاله | چاپ مقاله | خرید مقاله | اکسپت | 02166435682
انجام پروژه

adsads
Untitled Document Screen Resolution Statistics

مطالب

ZIP
استفاده از بازی کامپیوتری مشکل و پیچیده در بروز اعتیاد به اینترنت و رابطه آن با سلامتی خود سنجی در جمعیت نوجوان لیتوانی

استفاده از بازی کامپیوتری مشکل و پیچیده در بروز اعتیاد به اینترنت و رابطه آن با سلامتی خود سنجی در جمعیت نوجوان لیتوانی


چکیده: زمینه و هدف: کامپیوترها و اینترنت به بخش جدایی ناپذیری از زندگی در دنیای امروز بدل شده اند. بازی مشکل و پیچیده با سلامت نوجوانان ارتباط دارد.هدف از تحقیق ما ارزیابی گسترش اعتیاد به اینترنت بین دانش آموزان و محصلین ۱۳ تا ۱۸ ساله و رابطه آن با جنس، سن، زمان اختصاص داده شده به بازی های کامپیوتری ، نوع بازی، و هدف از ارزیابی سلامتی بود. مواد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 186    نویسنده : cloner
ZIP
مولفه های مدرنیته و پست مدرنیته در ساختارمدیریت آموزشی

مولفه های مدرنیته و پست مدرنیته در ساختارمدیریت آموزشی


چکیده: هدف پژوهش، بررسی مولفه های مدرن و پست مدرن در ساختارمدیریت آموزشی می باشد. راهبرد این تحقیق کیفی و راهکار اجرایی به صورت اسنادی و رویکرد آن روش توصیفی تحلیلی است. تحقیق حاضر شاخصه‌ها و مولفه های مدیریت آموزشی در دو مکتب مدرنیسم و پست مدرن مورد واکاوی قرار می‌دهد، نتایج تحقیق نشان داد که در مدرنیسم بحث روی انسجام است اما پست مدرن می گوید آنچه که مدرنیسم ساخته [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 125    نویسنده : cloner
ZIP
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در بین کارکنان واساتید دانشگاه آزاداسلامی واحدبوکان

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در بین کارکنان واساتید دانشگاه آزاداسلامی واحدبوکان


چکیده: نیت اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در بین کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان است.گرایش این پژوهش کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع تحقیقات پیمایشی و از نظر روش تحلیل داده ها از نوع همبستگی محسوب می شود. برای گردآوری داده ها در این پژوهش، از ابزار پرسشنامه شده استفاده شده است. همچنین، جامعه آماری این پژوهش کارکنان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 145    نویسنده : cloner
ZIP
بررسی مفهومی امانت در حقوق ایران و کامن لا

بررسی مفهومی امانت در حقوق ایران و کامن لا


چکیده امانت یکی از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین نهادهای موجود در هر نظام اجتماعی و حقوقی است که دربرگیرنده محدوده وسیعی از روابط حقوقی و اجتماعی می‌باشد. همانگونه که در ساختار اجتماعی، فرد امین از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ از نظر حقوقی نیز امین در مرتبه ویژه‌ای قرار دارد و آثار و احکام خاصی برای چنین فردی وضع شده است. در حقوق ایران برای شناسایی مفهوم امانت می‌بایست مفهوم اذن و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 149    نویسنده : cloner
ZIP
رابطه تعهد مدیران به بازاریابی داخلی با نگرش شغلی کارکنان شعب بانک مسکن استان البرز: تبیین نقش میانجی‌گر شیوه‌های بازرگانی

رابطه تعهد مدیران به بازاریابی داخلی با نگرش شغلی کارکنان شعب بانک مسکن استان البرز: تبیین نقش میانجی‌گر شیوه‌های بازرگانی


چکیده نگرش شغلی مفهومی است که تصورات مثبت و منفی فرد درباره کار و جنبه‌های مختلف محیط کاری‌اش را نشان می‌دهد. وجود نگرش خوب و مثبت در کسب موفقیت‌های فردی و سازمانی اهمیت دارد. از این رو مطالعه نگرش شغلی و عوامل موثر بر آن از ضروریات امر در سازمان‌های مختلف خدماتی، صنعتی و غیره است. لذا در پژوهش حاضر به بررسی رابطه تعهد مدیران به بازاریابی داخلی با نگرش شغلی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 152    نویسنده : cloner
ZIP
طراحی بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی بعثت سنندج با رویکرد معماری پایدار

طراحی بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی بعثت سنندج با رویکرد معماری پایدار


چکیده معماری پایدار که در واقع زیر مجموعه طراحی پایدار است را شاید بتوان یکی از جریان¬های مهم معاصر به حساب آورد که عکس¬العملی منطقی در برابر مسایل و مشکلات عصر صنعت به شمار می¬رود. افسردگی و افزایش بیماری¬های روحی و روانی انسان امروز بدون ارتباط به آسیب رساندن به محیط زیست نمی باشد. هیچ فردی نمی‏تواند نادیده بگیرد که تخریب محیط زیست تأثیر منفی بر شیوه رفتار آدمیان می‏نهد، و اثرات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 135    نویسنده : cloner
ZIP
بررسی عناصر کمیاب و فرعی در کانسار عمارت (جنوب اراک) و مقایسه آن با کانسارهای سرب و روی تیپMVT

بررسی عناصر کمیاب و فرعی در کانسار عمارت (جنوب اراک) و مقایسه آن با کانسارهای سرب و روی تیپMVT


کانسار سرب و روی عمارت از جمله کانسارهای تیپ MVT در ایران است که در جنوب اراک و در بخش میانی ایالت متالوژنی ملایر-اصفهان قرار دارد.این کانسار به صورت استراتاباند درون سنگ های کربناته کرتاسه زیرین تشکیل شده است.با توجه به مطالعات آنالیز های شیمیایی کنسانتره های سرب و روی تولیدی کانسارعمارت : مقدار ایندیم کمتر از حد (۲/۰گرم در تن)است. ژرمانیوم بعلت نبود دستگاه آنالیز اندازه گیری نشده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 161    نویسنده : cloner
ZIP
بررسی و نقش برنامه ریزی منابع انسانی در چارچوب کیفیت و نوآوری درمحیط های رقابتی (مطالعه‌ای در شرکت پارس سویچ- سهامی عام)

بررسی و نقش برنامه ریزی منابع انسانی در چارچوب کیفیت و نوآوری درمحیط های رقابتی (مطالعه‌ای در شرکت پارس سویچ- سهامی عام)


چکیده هدف تحقیق حاضر بررسی نقش برنامه ریزی منابع انسانی درچارچوب مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری سازمان درمحیط های رقابتی می¬باشد. این تحقیق ازبعد هدف توصیفی به شیوه همبستگی وازنوع تحقیقات کاربردی وازبعد زمانی مقطعی و ازبعد روش گردآوری داده¬ها پیمایشی است که ازابزارپرسشنامه جهت گردآوری داده¬ها استفاده شده است. روایی پرسشنامه به روش صوری،محتوائی بررسی ونیزپایایی آن به روش آلفای کرنباخ محاسبه شد. این پژوهش مربوط به آبان ماه سال [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 142    نویسنده : cloner
ZIP
تأمین‌ مالی‌ آموزش‌ و پرورش ؛ برنامه اقدام

تأمین‌ مالی‌ آموزش‌ و پرورش ؛ برنامه اقدام


چکیده تأمین‌ مالی‌ آموزش‌ و پرورش در کشور ما با بحران‌ جدی‌ مواجه‌ و‌ سبب شده است تا تهیه برنامه برای تأمین کافی منابع مالی ضرورت یابد. این مقاله گزارش پژوهشی است که در آن برنامه مذکور از طریق پاسخگوئی به پرسش”عناوین و ترتیب اولویت سیاست ها و اقدام های مرتبط با تأمین مالی آموزش و پرورش از نظر خبرگان و صاحب نظران کدامند؟“، تدوین شده است. در این راستا [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 118    نویسنده : cloner
ZIP
بررسی غم و شادی از منظر مولانا در سه دفتر اول مثنوی معنوی

بررسی غم و شادی از منظر مولانا در سه دفتر اول مثنوی معنوی


چکیده: انسان تا انسان است هرگز از غم و شادی خالی نبوده، غم نتیجه تأثر نفس است از حصول امری مکروه و شادی زاده تأثر از امری مطلوب و دوست داشتنی. جلال الدین محمد بلخی یکی از بزرگان در حوزه تفکر اسلامی و عرفانی است. او عالم و آدم را با تمام اجزا و حوادث خود تحت تدبیر قدرت لایزال و مدبری حکیم می بیند از نگاه او غم و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 182    نویسنده : cloner
ZIP
کنترل کیفیت داخلی: نقش خدمات مالیاتی ارائه شده-توسط حسابرس

کنترل کیفیت داخلی: نقش خدمات مالیاتی ارائه شده-توسط حسابرس


چکیده: ما پیشنهاد می کنیم که خدمات مالیاتی- ارائه شده توسط حسابرس (مالیات NAS)، کنترل کیفیت داخلی را با تسریع آگاهی شرکت حسابرسی از مواد معاملات مهم برای به صورتهای مالی ارتقا می دهد. با استفاده از داده های۲۰۰۴-۲۰۱۲، شواهد قوی پیدا کردیم که نشان می داد شرکتهای خرید کننده مالیات NAS به میزان قابل توجهی کمتر احتمال داردکه ضعف مهمی را آشکار کنند که این نتیجه به دلیل اختلال [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 182    نویسنده : cloner
ZIP
بررسی تاثیر توانمندی های مدیریت دانش بر عملکرد سازمان در شرکت پارس خودرو

بررسی تاثیر توانمندی های مدیریت دانش بر عملکرد سازمان در شرکت پارس خودرو


چکیده : هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر توانمندی های مدیریت دانش بر عملکرد سازمان در شرکت پارس خودرو می ‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شاغل در ساختمان مرکزی شرکت خودرو سازی پارس خودرو به تعداد کل ۱۲۰۰نفر می باشد. حجم نمونه تعداد ۲۹۱ نفر با استفاده از جدول مورگان تعیین گردیده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 162    نویسنده : cloner
ZIP
بررسی رابطه سبک مدیریت ،جهت گیری مذهبی،سطح تحصیلات،سابقه کار مدیران و رضایت شغلی وبهره وری کارکنان دانشگاه پیام نور شهر تهران

بررسی رابطه سبک مدیریت ،جهت گیری مذهبی،سطح تحصیلات،سابقه کار مدیران و رضایت شغلی وبهره وری کارکنان دانشگاه پیام نور شهر تهران


چکیده: هدف این پژوهش مطالعه و مقایسه شیوه‌های سبک مدیریت و رابطه آن با جهت¬گیری مذهبی و سطح تحصیلات و سابقه کار مدیران و رضایت شغلی و بهره¬وری کارکنان دانشگاه پیام نور شهر تهران است. روش پژوهش به¬صورت توصیفی و کاربردی است و از نوع همبستگی می¬باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران و کارمندان دانشگاه پیام نور شهر تهران می¬باشد که با توجه به جدول مورگان ۳۸۵ به¬عنوان نمونه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 181    نویسنده : cloner
ZIP
مطالعه تاثیر پیاده سازی سیستمERP بر عملکرد سازمانی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی

مطالعه تاثیر پیاده سازی سیستمERP بر عملکرد سازمانی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی


چکیده در این پژوهش به بررسی تاثیر پیاده¬سازی سیستم ERP بر شرکت ملی صنایع پتروشیمی پرداخته شده است. در این راستا پیاده سازی سیستم ERP بعنوان متغیر مستقل و کارایی سازمان بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. از طرفی، جهت بررسی کارایی سازمانی، متغیرهای سبک رهبری و مدیریت سازمان، برنامه¬ریزی راهبردی سازمان، توسعه منابع انسانی سازمان، مشتری¬گرایی و تمرکز بر بازار سازمان، نظام اطلاعاتی و تجزیه و تحلیل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 152    نویسنده : cloner
ZIP
توانمند سازی منابع انسانی سازمان و شبکه فروش بیمه با رویکرد عوامل مؤثر

توانمند سازی منابع انسانی سازمان و شبکه فروش بیمه با رویکرد عوامل مؤثر


چکیده زمانیکه سازمان و شبکه فروش بیمه تحت تأثیر رقابت شدید اقتصادی قرار می گیرند، روی هم رفته کیفیت کار و بهره وری منابع انسانی در سازمان و شبکه فروش آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار اند. ضمناً، مدیریت ارشد سازمانهای بیمه به منظور بهبود عملکرد سازمان و شرکتهای مربوطه باید سازمان خود را از نظر کیفی در نظر بگیرند و تلاش کنند تا کیفیت عملکرد کاری سازمان خود را تا [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 135    نویسنده : cloner
ZIP
ارزیابی روش های برون سپاری در شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا(پرتو) با رویکرد استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی

ارزیابی روش های برون سپاری در شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا(پرتو) با رویکرد استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی


چکیده پژوهش حاضر به دنبال شناسایی ابعاد و شاخص های مؤثر بر هر یک از ابعاد برون سپاری فرایندهای سازمانی است، تا با ارائه یک مدل تصمیم گیری با رویکرد استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی، تصمیم گیرندگان را در انتخاب بهترین روش برون سپاری یاری نماید. روش تحقیق از نظر روش، پیمایشی و از حیث هدف، کاربردی است. جامعه آماری تحقیق، ۳۰ نفر از مدیران [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 163    نویسنده : cloner
ZIP
ریزمدل سازی دیوارهای آجری با بازشو تقویت شده با لایه شاتکریت

ریزمدل سازی دیوارهای آجری با بازشو تقویت شده با لایه شاتکریت


چکیده در این مقاله ابتدا به اعتبارسنجی نتایج مدل های عددی با نتایج آزمایشگاهی مربوط به دیوارهای بنایی با و بدون تقویت لایه پوشش بتن مسلح(شاتکریت) پرداخته شده و سپس با ساخت مدل های عددی و بررسی و انجام مطالعات پارامتریک بر روی دیوارهای آجری به بررسی تاثیر هر یک از پارامترهای موثر بر رفتار این نوع از دیوارها پرداخته شود. قابل ذکر است. نتایج نشان می¬دهد در دیوارهای بنایی تقویت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 153    نویسنده : cloner
ZIP
بررسی نگارگری ایران ازمنظر زیبایی ومعنا

بررسی نگارگری ایران ازمنظر زیبایی ومعنا


چکیده:نگارگری ایران تحت تاثیر زمانه و حوادث در طول تاریخ تغییرات داشته ولی آنچه مهم است بررسی چگونگی و چرایی این آثار است پژوهش حاضر تلاش در جهت اثبات نمودن تاثیر ادبیات در هنر نگارگری ایرانی است که به دنبال آن نقد تاریخ نگارگران غربی است. و در این راه چاره ای جز توجه به منابع مکتوب ادبی و تطبیق آن با نگاره ها نبوده و با رویکرد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 152    نویسنده : cloner
ZIP
نقش داعش در شکل‌گیری معادلات جدید در خاورمیانه

نقش داعش در شکل‌گیری معادلات جدید در خاورمیانه


چکیده یکی از ویژگی‌های برجسته منطقه خاورمیانه بنیادگرایی اسلامی است که تنها بعد نظری ندارد و در پهنه عمل اثرات بسیاری بر این منطقه داشته است. بنیادگرایان، با عناوین مختلف در طول چند دهه اخیر به فعالیت پرداخته‌اند. بنیاد‌گرایی و تندروی‌های افراطی مهمترین موضوع تهدید کننده صلح و امنیت منطقه خاورمیانه می‌باشد. فهم ماهیت و پیچیدگی‌های این پدیده و تاثیر آن در شکل‌گیری معادلات جدید در خاورمیانه از اهمیت بسزایی برخوردار [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 159    نویسنده : cloner
ZIP
امنیت سرمایه گذاری خارجی در حقوق ایران

امنیت سرمایه گذاری خارجی در حقوق ایران


چکیده با گذشت زمان،نه تنها کشورهای در حال توسعه،بلکه کشورهای توسعه یافته نیز،در مسیر پیشرفت‌ اقتصادی با مسایل تازه‌یی روبه‌رو می‌شوند که راه حل آنها،تنها با ابزارهای نظری و عملی نو میسر است.یکی‌ از جدیدترین و مؤثرترین ابزارهای اقتصادی،سرمایه‌گذاری خارجی است که گذشته از تأمین سرمایه،عامل‌ تعیین کننده نرخ رشد اقتصادی برای آینده نیز به شمار می‌آید. در این راستا عوامل گوناگونی امکان جذب و موفقیت در جلب سرمایه گذاری خارجی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 185    نویسنده : cloner
ZIP
تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر ساختار سرمایه و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بوس اوراق بهادارتهران

تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر ساختار سرمایه و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بوس اوراق بهادارتهران


چکیده ساختار سرمایه به عنوان مهمترین پارامترموثربر ارزش گذاری وجهت گیری بنگاه های اقتصادی در بازارهای سرمایه مطرح می باشدکه ضمن حفظ و افزایش سود آوری ,تداوم فعالیت انها را تضمین می نماید.تحقیق حاضر به دنبال این است کا تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر ساختار سرمایه وسوداوری شرکتها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نماید. پژوهش پیش رو از لحاظ هدف کاربردی بوده و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 144    نویسنده : cloner
ZIP
بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس خلقی اجرای روان-۲

بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس خلقی اجرای روان-۲


چکیده: هدف از انجام این تحقیق، بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس خلقی اجرای روان-۲ در میان ورزشکاران ایرانی بود. نسخه اصلی مقیاس خلقی اجرای روان-۲ دارای ۳۶ عبارت و ۹ خرده مقیاس است. خلقی اجرای روان-۲ بین ۱۱۸۰ ورزشکار با میانگین سنی ۴/۲۰ سال از رشته های ورزشی مختلف توزیع شد. برای برآورد همسانی درونی، پایایی زمانی، اعتبار سازه اکتشافی و تایید مدل به ترتیب از روش آلفای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 134    نویسنده : cloner
ZIP
پلورالیسم دینی و نقش آن در گفتمان بین اسلام و مسیحیت (با تکیه بر دیدگاه جان هیک)

پلورالیسم دینی و نقش آن در گفتمان بین اسلام و مسیحیت (با تکیه بر دیدگاه جان هیک)


چکیده در عصر ارتباطات آشنایی و شناخت پیروان ادیان از باورها و آموزه ها و سنتهای دینی یکدیگر و یافتن نقاط همسو و ناهمسو، از ضرورتهای گریزناپذیر است.لازمه این امر مسالمت،تساهل وهمگرایی است تا در پرتو آن بتوان باب گفتگو را ایجاد نمود. جان هیک متکلم نامدار مسیحی معاصر نظریه پلورآلیسم دینی را به عنوان راهی برای شناخت و گفتگوی ادیان و برون رفت از [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 142    نویسنده : cloner
ZIP
“حفاظت کمی و کیفی از منابع تأمین کننده آب شرب کلانشهر تهران، فرصت ها و تهدیدات حسابرسی زیست محیطی و اقدامات دیوان محاسبات استان تهران”

“حفاظت کمی و کیفی از منابع تأمین کننده آب شرب کلانشهر تهران، فرصت ها و تهدیدات حسابرسی زیست محیطی و اقدامات دیوان محاسبات استان تهران”


مقدمه: در دنیای امروزی، بحث حفاظت کمی و کیفی از منابع آب بعنوان دغدغه اصلی سران بسیاری از کشورهای جهان، فعالان و انجمن های حامی محیط زیست درسراسر دنیا قرار گرفته است. سهل انگاری، بی توجهی ویا فقدان توجه کافی به مقوله سلامت کیفیت منابع آب، منجر به شکل گیری بحرانها ، معضلات زیست محیطی ومشکلات عدیده و حاد برای بسیاری از کشورها بویژه در منطقه خاورمیانه گردیده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 135    نویسنده : cloner
ZIP
تاثیر عکس¬العمل بازار در برابر نگهداشت وجه نقد مازاد

تاثیر عکس¬العمل بازار در برابر نگهداشت وجه نقد مازاد


چکیده: این پژوهش با هدف بررسی عکس¬العمل بازار در برابر نگهداشت وجه نقد مازاد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۹۳ صورت گرفت. پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی می¬باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۳ می¬باشد .روش جمع آوری داده¬ها بر اساس بانک‌های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت اینترنتی این سازمان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۸ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 129    نویسنده : cloner
ZIP
بررسی کاربردهای تحلیل پوششی داده ها

بررسی کاربردهای تحلیل پوششی داده ها


مقاله ای در مورد تحلیل پوششی داده ها (DEA) تحقیقاتی را شامل می شود، چونکه یا به روش هایی تاکید می کند یا اینکه روش های و مقالات کاربردی را از هم جدا می کند. این مطالعه اولین مقاله ای است که به کاربردهای تحلیل پوششی داده ها می پردازد، مقالات تحلیل پوششی داده ها در مجلاتی منتشر می شوند که در پایگاه داده ای علوم وب از سال [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۸ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 152    نویسنده : cloner
ZIP
ایجاد برتری تکنولوژیکی :فرصت ها و محدودیت ها

ایجاد برتری تکنولوژیکی :فرصت ها و محدودیت ها


این مقاله به بررسی فرصت ها و محدودیتهای مربوط به ایجاد برتری تکنولوژیکی در کشورهای و سازمانهای عقب مانده می پردازد.در این تحقیق بر عدم اطمینانی که در سه مرحله یادگیری برای طراحی وجود دارد به عنوان یکی از مهمترین محدودیت های ایجاد برتری تکنولوژیکی تاکید می کند.این محدودیت ها به این دلیل به وجود می آیند که کشورهای پیش رو از دادن لیسانس و یا فروختن تکنولوژی خود [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۸ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 176    نویسنده : cloner
ZIP
خاصیتهای کاربردی صفت در زبان فارسی

خاصیتهای کاربردی صفت در زبان فارسی


چکیده در این مقاله در چهارچوب دستور وابستگی، به توصیف و بررسی و معرفی انواع وابسته‌ها یا متممهای صفات بیانی در فارسی پرداخته می شود. متممهای زیر برای صفات فارسی برشمرده میشود: ۱) متمم حرف اضافه‌ای، ۲) متمم نشانه اضافه‌ای، ۳) متممِ بندی. بحث در بارۀ تفاوت متممهای اجباری و اختیاری در ساختهای ظرفیتی صفت، همچنین ذکر نکاتی درمورد تفاوتهای میان متممهای اختیاری و افزوده ها مطالب این مقاله [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۸ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 133    نویسنده : cloner
ZIP
تحوّل انواع صفت بیانی (فاعلی،‌ مفعولی، نسبی، لیاقت، مطلق) (از نظر ساختمان، نوع و کاربرد) از قرن هشتم تا امروز

تحوّل انواع صفت بیانی (فاعلی،‌ مفعولی، نسبی، لیاقت، مطلق) (از نظر ساختمان، نوع و کاربرد) از قرن هشتم تا امروز


چکیده: دستور زبان فارسی در ادوار مختلف تغییرات متفاوتی را تجربه کرده است که حاصل آن تغییرات عمده ای به لحاظ ساختمان و کاربرد اجزا زبان بوده است. در این مقاله پژوهشگر در پی بازبینی سیر تحولات صفت ( صفت بیانی و زیر مجموعه های صفت بیانی) به لحاظ ساختمان و کاربرد و جایگاه آن از قرن هشتم تا به امروز می باشد. در این پژوهش از تعاریف بدیهی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۸ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 137    نویسنده : cloner
ZIP
سنجش و رتبه بندی عوامل موثر بر کارافرینی سازمانی با استفاده از مدل MADM

سنجش و رتبه بندی عوامل موثر بر کارافرینی سازمانی با استفاده از مدل MADM


توسعه فعالیت‌‌‌های کارآفرینانه می‌تواند به رشد نوآوری، ایجاد محیط رقابتی، توسعه اقتصادی و ایجاد شغل در یک جامعه کمک کند. سازمان‌ها باید شرایطی را فراهم آورند که در کل سازمان، جو و روحیه کارآفرینی حکم فرما شده و افراد بتوان اند به طور فردی و گروهی، در سازمان به فعالیت¬های کارآفرینانه بپردازند. در مطالعه پیش‌ رو به بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی پرداخته شد اهمیت عوامل موثر با تکینک‌های [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۸ / بهمن / ۱۳۹۷   بازدید : 127    نویسنده : cloner