بستن تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
کلیک کنید

انجام پایان نامه چارچوب مفهومی برای مقایسه سیاست و سیاست های بهداشتی

11
 • multimedia
 • 14 مهر 97
 • دسته‌بندی نشده
 • 768 بازدید
 • هیچ نظر

پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه،

انجام پایان نامه چارچوب مفهومی برای مقایسه سیاست و سیاست های بهداشتی

 

مقدمه

نوآوری در پزشکی در بخشی از تمایل برای درمان بیماری هایی پزشکی که در حال حاضر درمان رضایت بخش در دسترس هست ناشی می شود. سیستم های بهداشت و درمان به این فشارها پاسخ می دهند، در جوامع مدرن با خواسته های بیماران و افزایش سن جمعیتی همراه می شود. نوآوری در پزشکی به نوبه خود باعث نوآوری در سیاست های بهداشتی می شود. دسترسی به درمان های جدید تنها در صورتی ممکن است که منابع مالی و زیرساخت های پزشکی توسط سیاست های بهداشتی ارائه شود. مقایسه سیاست و سیاست های بهداشتی یک ذره بینی فراهم می کند که از طریق آن ما می توانیم بهتر بفهمیم که چگونه کشورها به فشارها برای نوآوری پاسخ می دهند. چه چیزی درجه ای که ملت قادر به ارائه زیرساخت های پزشکی است که نیازهای پزشکی را با هزینه های معقول مواجه می کند را توضیح می دهد؟ تجزیه و تحلیل مقایسه ای از سیاست های بهداشتی و نظام مراقبت های بهداشتی، ما ادعا می کنیم در این مقاله، تا کنون قادر به تولید یک تصویر روشنی از وضع موجود نشده ایم، چه برسد به ترسیم درس مقایسه ای. با وجود کیفیت داده های بهبود یافته و اطلاعات کافی در مورد سیستم های دیگر مراقبت های بهداشتی ملی، کمی به این عنوان شناخته شده است که چگونه ویژگی های یک سیستم مراقبت های بهداشتی بسیار موفق می تواند به دیگر محیط های نهادی و فرهنگی منتقل شود. (کلاین 1997؛ مارمور 2009) “تحقیقات موجود تا حد زیادی تفاوت مهم بین فرایند آموزش در مورد تجربه و آموزش کشورهای دیگر را نادیده می گیرد، چرا تغییر خاصی صورت می گیرد، و از این تجربه درس گرفته می شود. “(مارمور، فریمن و اوکما 2005: 344) با توجه به، مارمور، فریمن و اوکما (2005)، ادبیات تطبیقی مراقبت های بهداشتی را می توان به چهار دسته گروه بندی کرد. اول شامل تصویر توصیفی داده های آماری اساسی در تعدادی از کشورها که ادعا نمی کنند که درس هایی برای آموزش بین مرزی ارائه می دهند، می باشد. این حجم به طور معمول نشان می دهد برخی از کشورها هزینه بهداشتی کمتر از دیگران دارند ؛ اسچیبر و همکاران 1992)، OECD 1987
1 در این پیش نویس اولین مقاله مروری ، تعدادی از مطالعات تطبیقی مهم در مورد فعالان سیاست های بهداشتی، اصلاحات بهداشت و درمان، و سیستم بهداشت و درمان هنوز مفقود هستند. پیشنهادات استقبال می شود.
اما آنها موفق به ارزیابی (و یا ارائه اطلاعات) که آیا این خوب است یا بد نشدند. به حداقل رساندن هزینه های مراقبت های بهداشتی یک هدف سیاست معقول در خود نیست. چالش واقعی سیاست های بهداشتی استفاده موثر از بودجه بهداشت و درمان می باشد. این بدان معناست که حداقل ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مناسب و معقول که پاسخگو به نیازهای دفاع از شهروندان می باشد، یک مسئولیتی است که در این نوشته ها به طور معمول پرداخته نشده است. (وندت و کول 2010) دسته دوم نشان دهنده مجموعه ای از گزارشات کشور، توسط، مارمور، فریمن و اوکما (2005) به عنوان برچسب “مطالعات موردی ملی استاپلر” می باشد. این کتاب از منابع مهم برای درک متقابل ملی است (برای مثال، کتاب های ویرایش بسیار خوبی توسر آلتنستتر و بجرکمن 1997؛ پاول و وسن 1999 ، اوکما و کرایولی 2010 را ببینید).
امروز، به ویژه رصدخانه اروپا در سیستم بهداشت و درمان و سیاست گزارش های دقیق کشور (پروفایل های فراهم می کند که می تواند برای آموزش بین مرزی بسیار مهم باشد. را (HiTs  سیستم بهداشت و درمان، و یا
به عنوان منابع HiTs تطبیقی، با این حال، در دسترس نیست، که نیاز به مطالعات تطبیقی با استفاده از  HiTs
ثانویه می باشد. سوم، اما تعداد حجم نسبی رسیدگی به یک موضوع خاص در سیاست های بهداشتی رو به رشد می باشد. مثالها عبارتند از بودجه بهداشت و درمان (موسیالوس، دیکسون و فیگوراس 2002)، مراقبت های اولیه (سالتمن، ریکو و بوئرما 2006)، و عدم تمرکز در مراقبت های بهداشتی (سالتمن، بانکوسکایت و ورانباک 2007). مارمور ، فریمن و  اوکما (2005: 342) ادعا می کنند که این مطالعات را “تعمیم مقایسه ای ممکن می کند، [اما] همه این آثار در واقع آنها را جلب می کند”. این تلاش ها تنها اندکی متفاوت از دسته بندی چهارم می باشد: مطالعات سیاست های بهداشتی و مقایسه ای با یک جهت گیری نظری اساسی همراه است. یکی از مهمترین این مطالعات تطبیقی به طور معمول آکادمیک ترین، و یادگیری عملی از تجزیه و تحلیل مقایسه ای تا حد زیادی ضمنی می باشد. این مورد در تقابل با مطالعات دسته سه می باشد، که اغلب در یادگیری عملی متمرکز می باشد. در این مقاله، ما بر روی کار در رده چهارم تمرکز می کنیم، تلاش برای درک اینکه چه درسی می تواند قانونی از تحقیق سیاست های بهداشتی مقایسه ای ترسیم کند. دانشمندان در این زمینه از سئوالات تحقیقاتی مختلف طرح شده و از نظریه ها و روش های مختلف برای رسیدگی به این پرسش استفاده می کنند. بررسی ما از این نوشته ها، به عنوان یک نتیجه، یکی از ذخیره ها می باشد. توجه داشته باشید، به عنوان مثال، که تجزیه و تحلیل مقایسه ای سیستم بهداشت و درمان اغلب از تجزیه و تحلیل مقایسه ای فعالان سیاست های بهداشتی متمایز است. به عنوان مثال، مطالعات مفید و روشنی وجود دارد که تجزیه و تحلیل تصمیم گیری با ساختارهای نهادی در سیستم بهداشت و درمان را ترکیب می کند. (تهی 1999، قیایمو و مانو 1999؛ فریمن 2000) این چشم انداز پژوهش بدون شک نقش فعالان سیاسی را در سیستم های مختلف بهداشتی روشن می کند. اما نشان می دهد که هر دو بخش مجزای عرصه بهداشت و درمان به طور تحلیلی مفید است. هر دو سیستم بهداشت و درمان و ساختار رسمی و سازمانی خاص خود نتیجه سیاست تصمیم گیری می باشند. حتی اگر رشته های مختلف در تجزیه و تحلیل سیاست های بهداشتی تصمیم گیری و سیستم های مراقبت های بهداشتی نشان داده شده باشند، سابقا، ما پیشنهاد می کنیم، بیشتر به علوم سیاسی و همچنین بیشتر به جامعه شناسی قلاب بیندازید. وقتی که در سیستم های بهداشت و درمان مقایسه ای، ما می خواهیم بدانیم نحوه عملکرد آنها چگونه است. این بدان معناست که ما علاقه مند به اثرات سیستم بهداشت و درمان در بیماران، بیمه، و شهروندان می باشیم. زمانی که به سیاست های بهداشتی تصمیم گیری می پردازیم، که چگونه اصلاحات سلامت اجرا می شوند یک جزء حیاتی برای تجزیه و تحلیل می باشد. از این منظر، مطالعات تطبیقی سیاست و سیاست سلامت پرسش اولیه زیر را افزایش می دهد. آیا تمرکز تجزیه و تحلیل در فعالان سیاست های بهداشتی و یا در سیستم بهداشت و درمان وجود دارد و آیا آن نتایج یک بحث برنامه ریزی  2011 را برای یک مرور کلی ببینید). a(شکل 1، مارمور و وندت   شده را شامل می شود؟

پایان نامه تحلیل میزان امنیت در پیاده راه ها و بافتهای اطراف ان در مناطق تاریخی شهر( نمونه موردی: پیاده راه علم الهدی)

8
 • multimedia
 • 14 مهر 97
 • معماری
 • 729 بازدید
 • هیچ نظر
اموزش نگارش پایان نامه

پایان نامه،نگارش پایان نامه،چاپ مقاله،انجام مقاله،اکسپت،انجام مقاله درتهران،خرید مقاله،انجام مقاله در تهران،بهترین موسسه انجام مقاله،خریدمقاله علمی،انجام مقاله علمی،مقاله نویسی،انجام مقاله نویسی،اکسپت مقاله،انجام مقاله در ایران،انجام مقالات علمی پژوهشی،انجام مقاله به شرط اکسپت،انجام مقاله ایمپکت دار،خرید مقاله ایمپکت دار،خرید مقاله

چکیده

پیاده راه ها یکی از اصلی ترین فضاهای شهری در شهرها می باشند و به دلیل ماهیت جذب افراد نقش بسیار عمده ای را در سرزندگی  فعالیت های شهری دارند، بنابراین می توان گفت تامین امنیت در این فضاها می تواند کمک شایانی به رشد شهر داشته باشد چرا که امنیت نیز در زیرمجموعه های ایجاد پایداری شهرها ذکر شده است؛ به همین دلیل می توان بررسی میزان امنیت در پیاده راه ها و ارائه اصول ارتقا آن می تواند در ایجاد شهر زنده و فعال نقش حیاتی داشته باشد. هدف این تحقیق، تحلیل میزان امنیت در پیاده راه ها می باشد که به عنوان نمونه، پیادراه علم الهدی در شهر رشت برگزیده شده است. روش تحقیق، توصیفی – تحلیلی بوده و جمع آورى داده ها، به روش کتابخانه اى و میدانى با استفاده از پرسش نامه و نظرسنجی از شهروندان انجام شده است. در این پژوهش، برای تحلیل پرسشنامه­ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بعد از تبدیل خیابان علم الهدی به پیاده راه، از لحاظ کالبدی، تمهیداتی در نظر گرفته شده است که میزان امنیت را در این فضا بالا برده است، از جمله این تمهیدات افزایش روشنایی در شب بوده است، علاوه بر این مورد در ارتقا امنیت مولفه های دیگری نیز موثر هستند که در این پژوهش بدان ها پرداخته خواهد شد.

 

واژه­های کلیدی:

امنیت، جرم و جنایت، فضاهای شهری، پیاده راه، پیاده راه علم الهدی .

1 – مقدمه

مفهوم فضای شهری امن در مقابل فضای شهری ناامن قرار دارد. پدیده ناامنی دارای دو جنبه عینی و ذهنی است و کلیه عرصههای زندگی را دربرمیگیرد. مقوله ناامنی از جنبه عینی، کلیه مظاهر ناامنی از جمله سرقت، قتل، خشونت و مانند آنها را شامل میشود و مفهوم ناامنی از جنبه ذهنی شامل داوری درخصوص امنیت منطقه و فضاست. ناامنی پدیدهای مانند فقر است و میتوان گفت که فقر مقدمه دیگر پدیدههای آسیب شناختی از جمله ناامنی، خشونت شهری و مانند آن است )صالحی ،1387). فضای شهری امن قدر مسلم فضایی است که هم از نظر عینی و هم از نظر ذهنی امنیت و آسایش خاطر برای حاضرین، عابرین و ناظرین را به وجود آورد(صالحی، 1387 ). از طرفی حضور فعال مردم در شهر، از عوامل افزایش امنیت در فضای شهری است. فضاهایی دارای کیفیت بالا هستند که وسیع ترین دامنه فعالیت های پیاده را امکان پذیر میکنند(حسینی، 1387). اصلی‌ترین پایه نظریه فضاهای قابل دفاع نیومن، تعریف و حفاظت از مرزهای یک محیط است که بسته به عوامل زیر می باشد: 1.  بلند مرتبه سازی ها 2. نوع قرار گیری بلوک ها نسبت به هم 3.  اندازه بلوک ها و واحدهای مسکونی

فرهنگ شهرسازی فضای قابل دفاع را فضایی می داند که ساکنین ساختمان های همسایه توانایی نظارت و کنترل آن را دارند (Cowan,2005). می توان گفت فضاهای بدون دفاع شهری عموماً از رشد سه عامل شکل می گیرد :  1.عدم سازگاری بین فرم، کارکرد و معنی 3. فضاهای بدون کارکرد یا دارای کارکرد متناوب (در مقاطعی از روز یا فصل یا سال تبدیل به فضاهای مرده می‌شوند. 3. نبود رویت بصری(طاهرخانی،1381) که پرداختن به عوامل ایجاد عدم امنیت و امنیت به خصوص در پیاده راه ها بسیار مهم می باشد چرا که اکثر مردم بدلیل پیاده راه بودن ماهیت این مسیرها زمان خود را در این فضاها صرف می کننند و تامین امنیت آن ها یکی از اهداف اصلی رشته های محیطی می باشد.

هدف این پژوهش، تحلیل میزان امنیت در پیاده راه علم الهدی است. در این پژوهش سعی بر آن بوده است که ابتدا معیارهایی که در ایجاد امنیت در پیاده راه موثر هستند را شناخته و سپس اصولی برای ارتقا امنیت در این فضاها ارائه دهیم. برای تحلیل معیارها از پرسشنامه و برای تحلیل آن ها از نرم افزار SPSS استفده شده است و در انتها از آزمون فریدمن استفاده کرده و رتبه هر معیار را مشخص و سپس در انتها اصول برای ایجاد و ارتقا امنیت ارائه داده شده است.

پایان نامه پزشکی اختلال عصبی پیشروندهی مغزی

13
 • multimedia
 • 14 مهر 97
 • پزشکی
 • 823 بازدید
 • هیچ نظر
پایان نامه پزشکی

پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه،

چکیده

بیماری آلزایمر، بیماری یک اختلال عصبی پیشرونده­ی مغزی بوده که رایج ترین شکل زوال عقل در سالمندان به ویژه در کشورهای صنعتی است. در آلزایمر اختلال در عملکرد کولینرژیک اهمیت حیاتی دارد. کاهش سطوح استیل کولین، به دلیل هیدرولیز سریع آن توسط آنزیم استیل کولین استراز واضح­ترین یافته­های بالینی در آلزایمر است. از این رو مهار کولین استرازها به عنوان اهداف مهم برای مدیریت موثر آلزایمر به اثبات رسیده است. داروهایی مانند تاکرین، دونپزیل، ریواسیتگمین و گالانتامین مهارکننده استراز بوده و در دمان کاربرد دارند ولی اثر محدود داشته و در کنترل علائم آلزایمر در حد معینی موثر هستند. با توجه به این که گیاهان از گذشته­های دور در درمان بسیاری از بیماری­ها مورد استفاده قرار می­گرفتند و همچنین با گذشت چند دهه از مصرف داروهای شیمیایی، امروزه با عوارض ناخواسته­ای از این داروها رو به رو هستیم توجه دانشمندان پزشکی به استفاده از طبیعت در درمان بیماری­هایی از قبیل آلزایمر معطوف گشته است.

در این پژوهش اثر ساده مهارکننده بالقوه کومارین، دی هیدروکسی کومارین و الاژیک اسید بر فعالیت استیل کولین استراز مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور از روش المن برای اندازه گیری با به کارگیری روش سنجش به کمک ELISA استفاده شد. روش سنجش المن برای اندازه گیری و کمی سازی گروه های سولفیدریل توسعه یافته است. بر اساس این روش سنجش، اثر غلظت های 10، 1، 1/0، 01/0 و 001/0 میکرومولار از مهارکننده ها بر فعالیت آنزیم مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا نمودار میکایلیس منتن برای آنزیم استیل کولین استراز رسم شد و سپس در ادامه میزان مهار آنزیمی با استفاده از مهار کننده های موجود مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت با مقایسه مقادیر مربوط به IC50 برای هر کدام از مهار کننده ها بهترین مهار کننده مشخص شد.

نتایج نشان داده اند که کومارین به صورت متناسب با غلظت فعالیت استیل کولین استراز را مهار نموده و مقدار IC50 برای آن 01/90 نانو مولار محاسبه شد. الایجیک اسید به صورت وابسته به غلظت آنزیم استیل کولین استراز را مهار کرده که با افزایش غلظت مهار کننده الاجیک اسید فعالیت آنزیم کاهش داشته است به صورتی که در غلظت 100 میکرومولار آنزیم به صورت کامل مهار شد. مقدار IC50 برای الایجیک اسید 14/665 نانو مولار بدست آمد. در حضور مهار کننده 6 و 7 دی هیدروکسی کومارین با غلظت 10 میکرو مولار آنزیم به طور کامل مهار شد در حالی که در غلظت 58/115نامومولار پنجاه درصد فعالیت آنزیم کاهش پیدا کرده است.

بر اساس نتایج به دست آمده کومارین در غلظت های کمتری توانایی مهار 50% فعالیت آنزیم را دارا بوده و مهارکننده بهتری نسبت به سایر ترکیبات بررسی شده است، با این حال به طور کلی این مطالعه نشان می دهد که ترکیبات کومارین، 6 و 7 دی هیدروکسی کومارین و الاجیک اسید با توجه به مهار استیل کولین استراز و همچنین منشأ گیاهی و طبیعی، این قابلیت را دارند که به عنوان دارویی برای آلزایمر مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژگان: بیماری آلزایمر، مهارکننده های کولین استراز، کومارین، الاژیک اسید، دی هیدروکسی کومارین
پایان نامه،نگارش پایان نامه،چاپ مقاله،انجام مقاله،اکسپت،انجام مقاله درتهران،خرید مقاله،انجام مقاله در تهران،بهترین موسسه انجام مقاله،خریدمقاله علمی،انجام مقاله علمی،مقاله نویسی،انجام مقاله نویسی،اکسپت مقاله،انجام مقاله در ایران،انجام مقالات علمی پژوهشی،انجام مقاله به شرط اکسپت،انجام مقاله ایمپکت دار،خرید مقاله ایمپکت دار،خرید مقاله